Årsrapport 2022

På vei mot morgendagens reiseliv

NHO Reiseliv i tall 2022

NHO Reiseliv har  3 776 medlemsbedrifter og er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i Norge. Vi arbeider målrettet for å fremme interessene til norsk reiseliv.

Oppdaterte tall om norsk reiseliv

NHO Reiseliv er tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), som er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. NHO Reiseliv jobber for gode rammevilkår for medlemsbedriftene, og engasjerer seg for bedriftenes interesser på en rekke områder. Gjennom medlemskapet får bedriftene tilgang til en rekke fordeler, blant annet eksperthjelp for arbeidsgivere, nyttige verktøy, kurs og attraktive møteplasser. Medlemmer får også økonomiske fordeler gjennom NHO Reiseliv Innkjøpskjeden.  

Lokal ekspertise

Vi har lokal ekspertise over hele landet med 10 NHO-regionkontorer og 7 egne NHO Reiseliv-regionforeninger- og styrer. Det gjør at vi kan bistå reiselivsbedrifter med lokal kunnskap og kompetanse der de holder til.

Medlemsutvikling 

NHO Reiselivs medlemsmasse fortsetter å vokse, og det styrker vår gjennomslagskraft. Ved utgangen av 2022 hadde NHO Reiseliv 3 776 medlemmer.


Medlemsbedrifter etter årsverk

Våre medlemmer spenner fra enkeltmannsforetak til multinasjonale selskaper, men flertallet er små og mellomstore bedrifter. Til sammen 34 280 årsverk er tilknyttet medlemsbedriftene. En gjennomsnittlig medlemsbedrift har 9 årsverk.


Medlemsbedrifter etter omsetning

Våre medlemmer omsetter for tilsammen 38,9 milliarder kroner. Gjennomsnittlig omsetning for en medlemsbedrift i NHO Reiseliv er 10,9 millioner kroner.


Våre medlemmer er fordelt på følgende bransjer

Flesteparten av våre medlemmer er fra overnattings- og serveringsbransjen. Vi har også mange medlemmer fra campingbransjen, samt opplevelsesbransjen, som er et voksende segment.

Mål og verdier

Vårt hovedmål: NHO Reiseliv skal arbeide for å gi våre medlemmer arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker reiselivsnæringen. NHO Reiseliv skal være talerøret for hele reiselivet i Norge.

Vår posisjon: Nærings- og arbeidsgiverorganisasjonen for hele reiselivet.

Våre verdier: Modig, samspillende, tilgjengelig og troverdig.

Oppdaterte tall om norsk reiseliv

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: