Neste trekk for reiselivet begynner nå

Publisert

20. mai gikk NHO Reiselivs digitale årskonferanse av stabelen med temaet “reiselivets comeback”. NHO Reiseliv-direktøren er overbevist om at reiselivet vil ta tilbake rollen som en av fremtidens viktigste jobbskapere.

Før koronapandemien rammet oss, var reiselivet en av verdens raskest voksende næringer. 1 av 5 nye jobber ble skapt innen reiseliv på verdensbasis. NHO Reiselivs-direktøren er klar på at norsk reiseliv ta tilbake posisjonen som en av fremtidens viktigste jobbskapere: 

 

– Norge trenger tusenvis at nye arbeidsplasser hvert år fremover for å opprettholde velferden og et bærekraftig samfunn. I dag jobber 73 prosent av alle mellom 20 og 70 år. Det vil si at nær 1 av 3 jobber ikke. Hvis vi skal nå målet om å heve jobbdeltakelsen må noen bransjer ansatte flere. Det blir neppe industrien, det blir neppe oljen på sikt, og vi har neppe råd til å ha flere i offentlig sektor. Det blir tjenestesektoren og reiselivet som må skape jobbene, sier Kristin Krohn Devold.  

 

– Vi er jobbskapere og innbyggerskapere og det er det motsatte av utenforskap, fortsetter Krohn Devold.   

 

– Det er vår bransje som skaper liv, gleden og møteplassene i livene til folks flest. Derfor kommer vi til å skape tusenvis av nye arbeidsplasser i årene fremover, som vi gjorde før koronakrisen traff oss. Neste trekk for reiselivet begynner nå, avslutter Krohn Devold.   

 

Næringsministeren åpnet konferansen 

 

#205

Iselin Nybø deltok digitalt på NHO Reiselivs Årskonferanse 2021.

Næringsminister Iselin Nybø åpnet konferansen der hun understrekte at krisen i reiselivet ikke er over:  

 

– Krisen i reiselivet er langt ifra over, mange frykter for konkurs i reiselivet, men vi nærmer oss heldigvis en gjenåpning. Regjeringen vil forlenge støttetiltakene for reiselivet i første omgang til over sommeren, men vi er klar over at den eneste fullgode løsningen er gjenåpning, sa næringsministeren. 

 

Hun oppfordret alle reiselivsbedrifter til å benytte seg av den såkalte “omstillingsordningen” (det ble åpnet opp for ny søknadsrunde i går), for å få til et solid “comeback” for næringen. Videre løftet hun frem den nye reiselivsstrategien som et godt utgangspunkt for regjeringens arbeid videre mot et mer lønnsomt og bærekraftig reiseliv.

 

Jobbskapersamtale med stortingspolitikere om veien tilbake  

 

Hva slags politikk trenger reiselivsnæringen for å fortsette veien som fremtidig jobbskaper? Dette var temaet da reiselivsaktørene Torgeir Silseth, CEO Nordic Choice Hotels, Vegard Uglebakken, leder av PNH Norway Alta og Jorunn Isaksen, daglig leder for Jonas B. Gundersen møtte en rekke stortingspolitikere til debatt. Lav moms på overnatting og servering, lavere rentenivå, kriselån må slettes, regionale tiltak fremfor nasjonale tiltak og støtte til lønnspliktperiode ved permittering er tiltak bedriftslederne etterspør i gjenåpningsfasen:

  

Sigbjørn Gjeldsvik på NHO Reiselivs årskonferanse 2021

Sigbjørn Gjeldsvik mener momsen på servering må ned til 15 prosent for en restaurantbransje som ligger nede med brukket rygg. Han lover at SP skal kjempe for reiselivet og få ned momsen på permanent basis.

Sigbjørn Gjeldsvik (SP) anerkjenner betydningen av reiselivet for hele landet, og mener at den lave momssatsen på overnatting må holdes på et lavt nivå ut året og inn i neste år. Videre mener han at momsen på servering må ned til 15 prosent for en restaurantbransje som ligger nede med brukket rygg. Han lover at SP skal kjempe for reiselivet og få ned momsen på permanent basis.  

 

Hans Andreas Limi (FrP) mener også at lavere serveringsmoms kan bidra til å øke aktiviteten i restaurantbransjen. Det viktigste FrP vil gjøre for reiselivet fremover vil være å redusere avgiftene ytterligere og forlenge ordningen med redusert moms.  

 

Åsunn Lyngedal (AP) understreket at mange i reiselivet ikke har fått god nok kompensasjon for det tapet de har lidd. Hun understreker at hvis Arbeiderpartiet kommer til makten vil de sette i verk den nasjonale reiselivsstrategien fra Innovasjon Norge, og satse på reiselivet som en viktig jobbskaper og verdiskaper over hele landet.  

 

Margunn Ebbesen (H) delte de andre politikernes beskrivelse av reiselivet som en viktig verdiskaper og sysselsetter, og understreket at regjeringen vil fortsette å hjelpe næringen mot full gjenåpning.  

 

Britisk reiseredaktør på oppdrag for norsk reiseliv

Vi har vært så heldige å få Simon Calder fra den britiske avisen The Independent til å delta på årskonferansen vår. Simon’s “mission” er å gjøre våre medlemmer enda bedre rustet i konkurransen om fremtidens turister.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: