Juridisk: Står på for medlemmene

Bilde av Jostein og Helen, to advokater

Juristene i NHO Reiseliv besvarte i snitt 75 henvendelser per arbeidsdag i 2017. Foto: Per Thrana

Tariffoppgjøret 2017 var et mellomoppgjør som ble forhandlet sentralt mellom LO og NHO med deltakelse fra NHO Reiseliv i NHOs delegasjon.

2017 var det første året hvor det ble innført lokale forhandlinger i den enkelte bedrift som en del av oppgjøret. NHO Reiseliv har holdt en rekke kurs i lokale forhandlinger landet rundt.

2017

Mål: Hjelpe medlemsbedriftene i form av råd, veiledning, forhandlinger og bistand i rettslige tvister innenfor arbeidsrett.

Resultat: I 2017 besvarte hver av NHO Reiselivs seks advokater i gjennomsnitt 12,5 henvendelser fra medlemsbedrifter per arbeidsdag.

Prosentlønn

I tariffoppgjøret 2016 fikk NHO Reiseliv gjennomslag for avvikling av prosentlønnssystemet, som innebærer at servitører får en viss prosent av omsetningen. Mange bedrifter avviklet følgelig prosentlønn i 2017, som har medført en god del veiledning og tvistemøter.

Tilsyn

Arbeidstilsynet har i 2017 fortsatt sin satsing på tilsyn i hotell- og restaurantbransjen. Mange bedrifter melder om at de med dagens tilsynspraksis bruker svært mye tid på å administrere tilsyn, og at de heller ikke alltid får den veiledningen som de har behov for. Advokatene i NHO Reiseliv har i 2017 bistått medlemmene i et betydelig antall tilsynssaker.

Allmenngjøring

Fellesforbundet reiste i 2017 krav om allmenngjøring av Riksavtalen, som innebærer at alle overnattings-, serverings- og cateringbedrifter i Norge, også bedrifter som ikke har tariffavtale, må betale minstelønn. Advokatene i NHO Reiseliv la ned et betydelig arbeid med høringen til kravet, og Fellesforbundet fikk bare delvis medhold i Tariffnemnda for sitt krav, som trådte i kraft 1. januar 2018.

EU-forordninger

Det har også vært en del arbeid med forordningene fra EU om pakkereiseloven og personopplysningsloven og høringene knyttet til disse, og ikke minst veiledning av medlemsbedrifter. God veiledning ligger på Arbinn.no, som er NHOs digitale tjeneste for arbeidsgivere.

Se også:

Tilbake til forsiden

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: