Kompetanse og rekruttering: Yrkesfag på pallen

Bronsevinnere i Nordisk mesterskap for kokk- og servitørlærlinger i 2017: Maria Moldver (t. v), lagleder Jan Morten Gjesdal og Maria Suarez, alle fra Statholdergaarden.

NHO Reiseliv jobber for å sikre kompetent arbeidskraft til våre medlemsbedrifter. I 2017 har vi gitt innspill til Utdanningsdirektoratet om hvordan vi kan få en bedre fag- og yrkesopplæring.

2017

Mål: Et utdanningstilbud som er mer tilpasset reiselivsnæringens behov, der reiseliv er en del av strukturen i det nye utdanningstilbudet på videregående nivå.  

Resultat: Faglig råd for service og samferdsel samlet seg om vårt forslag, som ble sendt videre til Utdanningsdirektoratet.

NHO Reiseliv leverte i 2017 høringssvar til Utdanningsdirektoratet (UDIR) om gjennomgang av det yrkesfaglige tilbudet. I høringssvaret la NHO Reiseliv vekt på at våre medlemmer ønsker en bedre fag- og yrkesopplæring. I det ligger blant annet en heving av kvaliteten på opplæringen fra grunnskole til videregående skole. Karriereveiledning, økt bruk av praktiske fag, yrkesfaglærerutdanningen og relevante endringer i tilbudsstrukturen til fag- og yrkesopplæringen er andre viktige tiltak for å heve kvaliteten.

NHO Reiseliv deltok i Faglig råd for restaurant- og matfag (FRRM) i perioden 2013-17, og ga gjennom rådet innspill til Utdanningsdirektoratet i forkant av yrkesfaghøringen. NHO Reiseliv mener det bør etableres et nytt studieforberedende utdanningsprogram for reiseliv og språk. Både elevene og bransjen synes i stor grad å være mer orientert mot høyere utdanning enn mot fagutdanning. Saken er nå til behandling i UDIR.

Innspill til skolebehovsplanen 2018-2027

NHO Reiseliv leverte også et høringssvar til Oslo kommune om skolebehovsplanen for perioden 2018-2027. Her stilte NHO Reiseliv seg positive til forslaget om å gjøre Myntgata 2 om til en dedikert reiselivsskole med trykk på reiseliv, studiespesialisering og restaurant- og matfag.

Gir råd til myndighetene

NHO Reiseliv er representert i Faglig råd for restaurant og matfag (FRRM) i perioden 2017-2021. De faglige rådene er rådgivende organer for statlige utdanningsmyndigheter. Rådene skal fremme behov og synspunkter fra arbeidslivet ovenfor myndighetene, og de skal ha innflytelse på hele opplæringsløpet. Nytt for perioden som startet i 2017, er at de faglige rådene skal ha avgjørende innflytelse på det faglige innholdet i læreplaner på Vg3, altså tiden lærlingen er i bedrift.

Bidrar til lokal rekruttering

Som en del av Stiftelsen for rekruttering til restaurant- og matfag delte vi ut cirka 700.000 kroner til små og store prosjekter i hele Norge i 2017. Vi er opptatt av at rekruttering skjer der skolene og arbeidsplassene er, og vi mener at denne stiftelsen bidrar til å sikre lokal forankring og gjennomføring.

Vellykket integreringsprosjekt

Oslo Voksenopplæring har, med vår hjelp, fått videreføre undervisningstilbudet som gir voksne innvandrere mulighet til å ta fagbrev hos våre medlemsbedrifter. I 2017 var det oppstart for en ny klasse, og de er allerede ute i lære hos bedrifter som  Gamle Raadhus, Grand Café og The Thief. 

Yrkesfagkonkurranser

NHO Reiseliv bidrar til gjennomføring av Norgescup for kokk- og servitørlærlinger og NM for resepsjonslærlinger. Vinnerne av kokk- og servitørkonkurransene (begge lag fra Statholdergaarden i 2017) tok vi med oss til Nordisk mesterskap i Helsinki, som vi arrangerte sammen med våre søsterorganisasjoner. Her tok servitørlaget en fin 3. plass.

Les også:

Tilbake til forsiden

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: