Innkjøp og verving: Store ambisjoner for økt bærekraft

#205

Illustrasjonsbilde: Pexels

I løpet av 2019 kjøpte innkjøpkjedens medlemmer varer og tjenester for 3,280 milliarder kroner.

2019

Mål: Rekruttere 300 nye medlemsbedrifter til NHO Reiseliv Innkjøpskjeden og 300 nye til NHO Reiseliv.

Resultat: 459 nye medlemsbedrifter til NHO Reiseliv Innkjøpskjeden og 437 nye til NHO Reiseliv.

Styret i NHO Reiseliv har vedtatt «Strategi 2x30» for perioden 2019-2022. Strategiens ambisjon er å doble reiselivsnæringen innen 2030. Det skal i løpet av strategiperioden jobbes for høy positiv synlighet og at reiselivsnæringen får den oppmerksomheten, annerkjennelsen og de rammebetingelsene som næringens mange tusen bedrifter og godt over 100.000 ansatte fortjener. Innkjøpskjeden sin underordnete strategi for perioden understøtter de strategiske hovedmålene i «Strategi 2x30».

Innkjøpskjeden har flere fokusområder for det kommende året. Rekrutteringsprosessen og oppfølgingsprosessen av henholdsvis nye og eksisterende medlemmer er viktige områder innkjøpskjeden skal fokusere på gjennom strategiperioden. I løpet av 2019 kjøpte innkjøpkjedens medlemmer varer og tjenester for 3,280 milliarder kroner. Innen utgangen av år 2022 skal antall medlemmer i NHO Reiseliv ha oversteget 3500.

Partnerbonus og netthandel 2019

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden har i 2019 delt ut 254 millioner kroner (inkl. mva) i partnerbonus til sine medlemmer.

1106 medlemmer benyttet seg av Innkjøpskjedens netthandelsløsning i 2019. Varekjøp via nettportalen i 2019 beløper seg til 1 384 465 533 kroner (eksl. mva.)

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden har satt seg som mål å styrke sin posisjon i markedet ved å øke sin digitale tilstedeværelse. Det vil i den kommende strategiperioden være fokus på økt synlighet i sosiale kanaler samt i andre digitale plattformer. På bakgrunn av dette ble det i løpet av høsten 2019 ansatt en ny markeds- og kommunikasjonsrådgiver som vil sørge for innkjøpskjeden sin digitale tilstedeværelse, og i tillegg sikre en god medvirkning, dialog og samhandling med våre medlemmer og samarbeidspartnere. Ved utgangen av 2019 talte innkjøpsstaben totalt 24 medarbeidere.

Fortsatt innsats for bærekraft i reiselivet

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden skal drive arbeidet med leverandøroppfølging mot et mål om et mer bærekraftig norsk reiseliv. Alle våre leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. På denne måten kan våre medlemsbedrifter føle seg trygge på produktene de kjøper. Varer som leveres våre medlemmer skal være fremstilt under forhold som er forenlige med krav beskrevet i innkjøpkjedens etiske retningslinjer. Kravene er basert på de 10 prinsippene i verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar, FNs Global Compact, og bygger på sentrale FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner og nasjonal arbeidslovgivning på produksjonsstedet.

Vi kartlegger alle våre eksisterende samarbeidspartnere og holder oss oppdatert om bransjer eller produkter som antas å kunne innebære risiko. Nye leverandører må dokumentere og oppnå et visst nivå i sin egenrapportering før de blir våre samarbeidspartnere.

 

Se også:

Tilbake til forsiden

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: