Bærekraftig reiseliv

Bærekraft er avgjørende for reiselivsnæringens langsiktige konkurranseevne. Medlemsbedriftene i NHO Reiseliv spiller en viktig rolle i å sikre bærekraften og ta vare på våre naturressurser.

Økt turisme - mulighet og ansvar

Ettersom flere og flere reiser blir bærekraftig reiseliv stadig mer aktuelt. Den globale turismen vil vokse med 66 prosent innen 2030. Det byr på enorme muligheter for norsk reiseliv, som er i ferd med å ta en stadig større del av den internasjonale turistveksten.

Det innebærer imidlertid også et ansvar, og en forpliktelse til å ta vare på natur og miljø.

Skal vi gjøre noe med utslippene forbundet med turisme, er det viktig å vite hvor de kommer fra. Derfor har NHO Reiseliv fått utarbeidet en klimarapport. I overnatting og servering er trenden for utslipp nedadgående, selv om antall besøk og ansatte øker. De største utslippene er forbundet med selve transporten. Her ser vi at den teknologiske utviklingen og klimakvotesystemene vil ha mye å si. Også reiselivsbedriftene og de reisende kan bli mer bevisst på utslippene fra ulike typer transport, slik at de tar det beste valget for hvordan de kommer seg til sin destinasjon.

 2017 var  FNs internasjonale år for bærekraftig turisme. Mange er nå mer bevisste på at de ønsker å reise miljøvennlig, og foretrekker bærekraftige reisemål. Dette er et voksende segment som blir mer og mer lønnsomt.

Et grønt reiseliv betyr økt verdiskaping og økt sysselsetting, og det er en mulighet som norske reiselivsbedrifter for lengst har tatt innover seg. Bransjen er en foregangsnæring når det gjelder bærekraft ved å sette miljøstandarder både for de ansatte og for gjestene som benytter seg av tjenestene. Flere av de store motorene i norsk reiseliv har som mål at veksten innen reiseliv skal være en del av løsningen mot et grønnere samfunn.

NHO Reiseliv jobber for at Norge skal være en bærekraftig destinasjon

Besøkende fra hele verden kommer til Norge for å oppleve ren og stille natur.  Naturen er et et av våre fremste kjennetegnen og et viktig konkurransefortrinn som vi må ta vare på og bruke aktivt i markedsføringen av landet.

For at Norge skal være et bærekraftig reisemål er det nødvendig å "spisse" produktet og velge sitt marked. Det innebærer også å velge bort potensielle marked. For eksempel er NHO Reiseliv imot motorisert ferdsel i naturen som catskiing der skikjørere blir fraktet til fjelltopper med tyngre beltekjøring. Her differensierer vi oss fra andre motoriserte skidestinasjoner som for eksempel Canada og Sverige, og ivaretar vår merkevare som en bærekraftig destinasjon med ren og stille natur.

Overnattings- og serveringsbransjen nærmer seg null i utslipp

- Vi er bekymret for at mye norsk natur kan gå tapt til utbygging av vindindustri.

Viktige dokumenter:

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva som er problemet. Oppgi gjerne e-post slik at vi kan kontakte deg tilbake:

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: