Bærekraftig reiseliv

Bærekraft er avgjørende for reiselivsnæringens langsiktige konkurranseevne. Medlemsbedriftene i NHO Reiseliv spiller en viktig rolle i å sikre bærekraften og ta vare på våre naturressurser.

Vi jobber målrettet innenfor flere områder:

Økt turisme gir muligheter og større ansvar

Ettersom flere og flere reiser, blir bærekraftig reiseliv stadig viktigere. Det byr på enorme muligheter for norsk reiseliv, som er i ferd med å ta en stadig større del av den internasjonale turistveksten.

Et grønt reiseliv betyr økt verdiskaping og økt sysselsetting, og det er en mulighet som norske reiselivsbedrifter for lengst har tatt innover seg. Bransjen er en foregangsnæring når det gjelder bærekraft ved å sette miljøstandarder både for de ansatte og for gjestene som benytter seg av tjenestene. Flere av de store motorene i norsk reiseliv har som mål at veksten innen reiseliv skal være en del av løsningen mot et grønnere samfunn.

NHO Reiseliv jobber for at Norge skal være en bærekraftig destinasjon

Besøkende fra hele verden kommer til Norge for å oppleve ren og stille natur.  Naturen er et et av våre fremste kjennetegnen og et viktig konkurransefortrinn som vi må ta vare på og bruke aktivt i markedsføringen av landet.

For at Norge skal være et bærekraftig reisemål er det nødvendig å "spisse" produktet og velge sitt marked. Det innebærer også å velge bort potensielle marked. For eksempel er NHO Reiseliv imot motorisert ferdsel i naturen som catskiing der skikjørere blir fraktet til fjelltopper med tyngre beltekjøring. Her differensierer vi oss fra andre motoriserte skidestinasjoner som for eksempel Canada og Sverige, og ivaretar vår merkevare som en bærekraftig destinasjon med ren og stille natur.

Siste nytt

Viktige dokumenter:

  1. NHO Reiselivs policy for bærekraftig forretningspraksis

    NHO Reiseliv jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Her kan du lese NHO Reiselivs prinsipper for bærekraftig forretningspraksis, som danner grunnlaget for vårt bærekraftsarbeid.

  2. Høringsforslag til innretning av nullutslipp i verdensarvfjordene

    NHO Reiseliv støtter forslaget om å innføre nullutslippskrav i verdensarvfjordene. Men tiltakene må være effektive, overgangsperioden må romme flere biodrivstoff enn kun biogass, og konsekvensene for det landbaserte reiselivet må tas hensyn til.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva som er problemet. Oppgi gjerne e-post slik at vi kan kontakte deg tilbake:

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: