Vi dekker til fest

Rekrutteringsverktøy til restaurant- og matfag

Norske Kokkers Landsforening

NKL vil bidra til å realisere "Vi dekker til fest" i ditt distrikt.

Norske Kokkers Landsforening er en norsk organisasjon som har til formål å arbeide for kokkefagets fremme, samt ivareta og videreutvikle norsk matkultur. NKL ble stiftet i 1954. Organisasjonen består av 22 laug fordelt over hele landet. 

Alle laugene har hver sin rekrutteringsansvarlig. Ta kontakt med lauget i ditt distrikt for å komme i kontakt med riktig person. 

Her finner du oversikt over laugene.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: