Vi dekker til fest

Rekrutteringsverktøy til restaurant- og matfag

Om Vi dekker til fest

Mange lærlinger som har fått lærekontrakt

Strinda VGS, mai 2017: Alle matfagelevene på Vg2 som har søkt på lærlingeplass har fått læreplass og kontrakt.

Samarbeid mellom skoler og bedrifter gir ungdom opplevelser og erfaringer med mat, matlaging og måltider. Å prøve et yrke er den beste måten å velge utdanningsretning på.

Vi dekker til fest startet i 2009 og er et omdømme- og rekrutteringskonsept utviklet av avdelingsleder Geir-Rune Larsen ved restaurant- og matfag på Strinda videregående skole i Trondheim. Konseptet bygger på et systematisk samarbeid mellom skoler og bedrifter og kan vise til svært solide resultater for økte søkertall flere steder i landet.

Samarbeid på tvers

Konseptet bygger på at videregående skoler med restaurant- og matfag har med seg VG1 og VG2 elever som lærere på besøk til ungdomsskoler i faget mat og helse. I tillegg er det med fagpersoner fra bransjen og faglærere. Det kan være en fordel om elevene har gått på den ungdomsskolen Vi dekker til fest avholdes på. Aldersforskjellen er liten og ungdommen kan snakke ut i fra egne erfaringer fra videregående skole.

Arbeidet med lokal mat og kultur skaper en identitet som forteller ungdom noe om hvor man kommer fra og hvilke råvarer som hører hjemme i sitt nærområde. NHO Reiseliv, NHO Mat og Drikke og Norske Kokkers Landsforening ønsker å være pådrivere for at Vi dekker til fest benyttes av flere skoler og bedrifter slik at vi sammen sikrer økt rekruttering til Restaurant- og matfag.

Verktøy til fritt bruk

Vi dekker til fest er et resultat av verktøy og erfaringer samlet gjennom flere år som vi vet øker rekrutteringen til våre fag. Du kan fritt laste ned og benytte verktøyet. Vi er opptatt av at skolen kaller konseptet for sitt rette navn når det brukes.

Ønsker du mer informasjon om hvordan du kommer i gang med Vi dekker til fest, ta kontakt med lokalforeningen ditt distrikt.

Om www.videkkertilfest.no

NHO Reiseliv har stilt nettsider til rådighet for Vi dekker til fest-prosjektet, derfor ligger vår logo nederst på siden.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

  • Henrik Hamborg
  • Politisk rådgiver for kompetanse og rekruttering
  • Pressebilder

Utdanning og kompetanse

Flinke fagfolk er en forutsetting for at Norge fortsatt skal vokse som reiselivsdestinasjon. NHO Reiseliv arbeider strategisk og politisk for å sikre riktig og nok arbeidskraft til norsk reiselivsnæring.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: