Vi dekker til fest

Rekrutteringsverktøy til restaurant- og matfag

Dokumenter

Verktøyet "Vi dekker til fest" er en ressurs for skoleverket.

Her finner du ferdig undervisningsopplegg og prosjektstyringsverktøy som er gratis å laste ned og bruke i undervisningen på skolen. Gjør gjerne lokale endringer, men vi er opptatt av at dere bruker navnet "Vi dekker til fest" hvis dere benytter dette verktøyet.

Avtaler og søknader

Samarbeidsavtale - forespørsel om midler

Samarbeidsavtale råvarer

Søknad fylkeskommunen

Søknad NKL lokalt

Forberedelser

Beskrivelse av Vi dekker til fest

Invitasjon ungdomsskoler

Gjennomføringsplan. Eksempel fra Strinda VGS.

Rekrutteringsplan. Eksempel fra Strinda VGS.

Råvareliste

Utstyrsliste

Gjennomføring

Sjekkliste før gjennomføring

Oppskrifter. Eksempel fra Trøndelag.

Oppfølging

Rapportmal og eksempel.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: