– Det er mye vi kan gjøre for å manøvrere riktig i skjærgården

Publisert

En kvinne i rød kjole som står på en scene med en illustrasjon og teksten "Trendene er med oss" på bakteppet. Foto.

Trendene er med oss: Internasjonale trender og kronekurs gjør Norge og norske reiselivsbedrifter til attraktive reisemål, understreket Kristin Krohn Devold under NHO Reiselivs årskonferanse i Tromsø, som samlet om lag 600 representanter fra reiselivsbedrifter over hele landet. Foto: NHO Reiseliv

NHO Reiseliv-direktøren åpnet NHO Reiselivs årskonferanse med å tegne et dystert bilde av tiden vi er inne i, men var klar på at reiselivet er en del av løsningen på mange utfordringer.

Medlem i NHO Reiseliv?

Logg inn og se opptak av Kristins innlegg på årskonferansen

– Selv om vi er optimister så kan vi ikke lukke øynene for fakta. Det er krig i Europa, terrorbombing, tortur og sabotasje. Vi har cyberangrep, aggresjon fra Russland og Kina, og demokratiske land er i mindretall. Skattlegging av norske bedriftseiere er doblet, og vi har nye skattetrusler som doblet reiselivsmoms, ny turistskatt, og Torvik-utvalgets forslag om store formue-skatteøkninger på alle som eier hus, hytte og bygninger.

Videre trakk hun frem den vanskelige økonomiske situasjonen som rammer mange reiselivsbedrifter med skyhøye strømregninger, dårligere råd blant kundene, inflasjon og økte renter samt det faktum at mange reiselivsbedrifter fortsatt er pandemisvekket og har “bunnskrapte kister”.

Klimakrisen er også en del av det dystre bakteppet, og det faktum at vi blir færre yrkesaktive ble trukket frem som en stor utfordring – ikke bare for reiselivet, men for alle bransjer:

– Norge får 300 000 færre arbeidstakere i årene som kommer, alle bransjer vil prøve å rappe folk fra hverandre, uten at det hjelper. Og fordi trenden er lik i hele Europa blir det ikke lettere å få folk derfra heller. Den eneste yrkesaktive befolkningsgruppen som øker er aldersgruppen 55-70 år (“det grå gullet”). Bedrifter som er flink å rekruttere og beholde ansatte her – vil ha en kjempefordel.

Mye vi kan gjøre for å manøvrere riktig i skjærgården

– Dette er den store verden, den kan vi gjøre lite med, men det er mye vi kan gjøre - for å manøvrere riktig i skjærgården. Vi kan bruke det dystre bakteppet til å fremheve våre gode sider, vår vei ut av problemene. Vi kan ha en strategi for å spille med trendene, ikke mot dem.

Ett viktig budskap som NHO Reiseliv vil fremheve nå som vi går mot et kommunevalg er at “reiselivet er kommunens beste venn”:

– Vi skal få frem hva alle kommunepolitikere bør tenke på; at reiselivet er viktig for alle landets kommuner, at vi har flere ansatte som genererer større skatteinntekter til kommunen enn de fleste bransjer, at reiseliv skaper kommunetilvekst og innbyggere i både store og små kommuner – der kloke lokalpolitikere og reiselivsgründere har satset målbevisst på vår næring.

Hun viser til at selv små fylker med små byer kan ha stort antall reiselivsansatte i forhold til folketall som for eksempel Hemsedal med 2600 innbyggere og 500 reiselivsansatte.

En kommune uten kveldsøkonomi er uaktuelt som bosted

Videre trekker hun frem betydningen av såkalt “kveldsøkonomi”; at det skjer noe etter arbeidstid, og at det er avgjørende hvis en kommune skal klare å tiltrekke seg og beholde sine innbyggere:

– Mennesker er sosiale dyr, og vi vil møte likesinnede. Det er ofte det som skjer etter kl. 16. Som avgjør hvor vi vil bo. Er det steder å gå ut, hvor jeg kan treffe en kjæreste? Er det venner i nærheten? Kan jeg trene, gå på kino, se en konsert? En kommune uten kveldsøkonomi er uaktuelt som bosted for mage. Vi er kveldsøkonomien - en viktig alliert med alle ordførere som vil at sin kommune skal slippe fraflytting og svekket økonomi.

Reiselivet har trendene på vår side

Hun avsluttet innlegget med å vise til at vi går mot lysere tider og at vi har trendene på vår side:

– Tørke, hetebølger og skogbrann gjør vår natur og våre destinasjoner mye mer attraktive. Selv om folk har dårligere råd har vi hittil valgt å bruke pengene våre på opplevelser, og heller stramme inn mer på varehandel og husbygging. Krigen i Europa har ikke skremt utlendinger bort fra Norge, tvert imot er vi et trygt sted med lav kriminalitet, og selv om Europas innbyggere har dårligere råd, er kronekursen en drahjelp som styrker Norge som reisemål.

– Det er med lysere sinn vi kan se fremtiden i møte, enn det bildet verden rundt oss viser, var siste budskapet til NHO Reiseliv-direktøren i Tromsø, der om lag 600 representanter fra reiselivsbedrifter over hele landet var samlet.

Siste nytt

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: