Foto: Brooke Lark, Unsplash.com.
Foto: Brooke Lark, Unsplash.com.

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

Innkjøpskjeden + Horecainnkjøp = smarte innkjøp

Sammen mot matsvinn

Nyhet, Innkjøp

Publisert

Illustrasjon: Matvett/FN.

29. september er den Internasjonale dagen mot Matsvinn. NHO Reiseliv Innkjøpskjeden bidrar til et grønnere reiseliv.

For å understreke hvor viktig arbeidet med å redusere matsvinn er for matsikkerhet og bærekraftig matproduksjon, ble det i 2019 bestemt at problematikken skulle få en egen dag. Dermed er 29. september nå den Internasjonale dagen mot matsvinn. Behovet for dagen ble begrunnet med en økende verdensbefolkning og uforutsigbare klimaendringer, samt et behov for bærekraftig jordbruk og distribusjonskjeder.


NHO Reiseliv Innkjøpskjeden har et stort fokus på bærekraftig innkjøp.

Et viktig mål er å sikre en langsiktig og bærekraftig utvikling i norsk reiseliv. For å oppnå dette, stiller vi tydelige krav til oss selv og våre fremtidige og eksisterende samarbeidspartnere. Vi kartlegger og holder oss oppdatert om bransjer eller produkter som antas å kunne innebære risiko. Alle våre samarbeidspartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø, og må dokumentere dette før og i perioden vi har samarbeidsavtale. Bransjen kan bidra med å forebygge matsvinn og fremme tiltak for å redusere saltinntaket. Bli med og ta et felles ansvar du også!

#205

Morten Karlsen, innkjøpsdirektør i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden.

– Det er viktig for oss at våre 3000 medlemmer skal føle seg trygge på at varer og tjenester de kjøper gjennom våre avtaler, er produsert etter høye etiske, miljømessige og sosiale standarder. Det krever at våre leverandører oppfyller krav til bærekraftig innkjøp. I 2020 oppga 89 prosent av leverandørene våre at de har en overordnet strategi for bærekraftig innkjøp. Det er en god start, og vi fortsetter arbeidet med å fremme bærekraftig innkjøp.
 
Målet er at alle våre leverandører skal bidra til et grønnere reiseliv. Vi skal også fortsette å motivere alle våre medlemmer innenfor hotell- og serveringsbransjen til å delta aktivt i arbeidet med å redusere matsvinn. Det øker bunnlinja, det reduserer CO2-utslipp og det skaper motiverte medarbeidere. Jeg håper alle i bransjen vil bidra i denne felles dugnaden, og ta gjerne kontakt med oss i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden for tips og råd til hvordan din bedrift kan bidra", sier Morten Karlsen, direktør for innkjøp og verving i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden.

Bærekraftsfond

Vi ønsker å motivere våre medlemmer til å gjennomføre tiltak som bidrar til et mer bærekraftig norsk reiseliv.

Våren 2017 lanserte NHO Reiseliv Innkjøpskjeden sitt eget bærekraftfond.
Fondet skal fremover dekke tiltak innenfor flere områder innen bærekraft.
Tidligere har vi gitt støtte til tiltak som bidrar til redusert matsvinn.

I 2021 har vi nå mottatt åpne søknader fra medlemmer av NHO Reiseliv Innkjøpskjeden. For første halvår var det 3 steder som ble tildelt midler fra fondet.

Vi ønsker å videreføre muligheten til å søke med åpen søknad for 2.halvår, maks utbetaling for enheten som søker vil være kr 30 000,-

Søk om tilskudd

Send en søknad med begrunnelse for investering/innkjøp som er gjennomført. Utlegg må dokumenteres. Alternativt sende en søknad med hva dere planlegger å gjennomføre av tiltak.

Søknadsfrist: Fortløpende, siste frist for kommende søknadsperiode er 31.desember 2021.
Alle søknader vil besvares når fristen er utløpt.
Send søknad til barekraftig@nhoreiseliv.no

Les mer om NHO Reiseliv Innkjøpskjedens arbeid med bærekraftige innkjøp her

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: