Foto: Brooke Lark, Unsplash.com.
Foto: Brooke Lark, Unsplash.com.

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

Innkjøpskjeden + Horecainnkjøp = smarte innkjøp

Bærekraftige innkjøp

NHO Reiselivs Innkjøpskjede bidrar til bærekraftige innkjøp ved at vi følger opp våre leverandører.

NHO Reiseliv gjør bærekraftig drift enklere:

  1. Gode etiske og bærekraftige miljøvalg

    NHO Reiseliv Innkjøpskjeden har sitt eget bærekraftsfond hvor medlemmer kan søke om støtte til tiltak de gjennomfører i sin bedrift. En av de som nå har fått tildelt midler fra fondet er Jorunn Isaksen som driver Jonas B. Gundersen i Porsgrunn.

  2. Fortou utnytter alle råvarene maksimalt

    Fortou drives av ekteparet Elise og Arnt Skjerve, og sammen med en rekke andre restauranter utgjør de en unik klynge i Stavanger. De er lidenskapelig opptatt av å matfaget, bærekraftige råvarer og å dele fine matopplevelser med folk - gjøre livet litt hyggeligere rett og slett.

Vi tar oppfølging av bærekraft og etikk hos leverandørene på alvor, slik at du kan fokusere på gjestene, dine medarbeidere og daglig drift.

Du som er medlem i NHO Reiseliv skal ikke bruke tid på bakenforliggende undersøkelser av at alle leverandørene dine oppfyller reglene for etikk, miljøvern og bærekraftig drift. Det er NHO Reiselivs jobb. Og den tar vi på alvor.

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden jobber målrettet for å drive arbeidet med leverandøroppfølging mot et mål om et mer bærekraftig norsk reiseliv. Vi benytter FNs definisjon på en bærekraftig utvikling:

Utvikling som ivaretar behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine; innen de tre dimensjonene klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

Vi stiller krav til våre leverandører

For å oppnå mer bærekraftige innkjøp må vi stille tydelige krav til oss selv og til våre samarbeidspartnere. Alle våre leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.

Alle må ta ansvar for en bærekraftig fremtid. Og det stilles strenge krav til dokumentasjon av bærekraftsarbeid.

NHO Reiselivs leverandør Factlines gjør denne jobben enklere og bidrar med sikkerhet rundt kjøp av varer og tjenester for våre medlemmer, slik at du enkelt kan dokumentere at bedriften oppfyller krav til bærekraft. 

Les mer om bærekraftsdokumentasjon med Factlines

På denne måten kan våre medlemsbedrifter føle seg trygge på produktene de kjøper. Varer som leveres våre medlemmer skal være fremstilt under forhold som er forenlige med krav beskrevet i innkjøpkjedens etiske retningslinjer. Kravene er basert på de 10 prinsippene i FNs Global Compact og bygger på sentrale FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner og nasjonal arbeidslovgivning på produksjonsstedet.

Vi kartlegger alle våre eksisterende samarbeidspartnere og holder oss oppdatert om bransjer eller produkter som antas å kunne innebære risiko. Nye leverandører må dokumentere og oppnå et visst nivå i sin egenrapportering før de blir våre samarbeidspartnere.

CSR rapportering

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden har siden 2015 benyttet Factlines tjeneste i sin oppfølging av samfunnsansvar og etiske retningslinjer i leverandørkjeden. Vi har vedtatt etiske retningslinjer og foretar periodisk kontroll gjennom egenrapportering og risikoevaluering. Her ser du vår siste bekreftelse på gjennomført CSR rapportering.


Kontakt oss

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva som er problemet. Oppgi gjerne e-post slik at vi kan kontakte deg tilbake:

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: