Foto: Brooke Lark, Unsplash.com.
Foto: Brooke Lark, Unsplash.com.

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

Innkjøpskjeden + Horecainnkjøp = smarte innkjøp

Bærekraftige innkjøp

Vi tar oppfølging av bærekraft og etikk på alvor, slik at våre medlemmer kan fokusere på sine gjester, medarbeidere og daglige drift.

Du som er medlem i NHO Reiseliv skal ikke bruke tid på bakenforliggende undersøkelser av at alle leverandørene dine oppfyller reglene for etikk, miljøvern og bærekraftig drift. Det er NHO Reiselivs jobb, og den tar vi på alvor.

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden jobber målrettet for å drive arbeidet med leverandøroppfølging mot et mål om et mer bærekraftig norsk reiseliv. Vi benytter FNs definisjon på en bærekraftig utvikling: "Utvikling som ivaretar behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine; innen de tre dimensjonene klima og miljø, økonomi og sosiale forhold."

Åpenhetsloven

1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

NHO Reiseliv omfattes av åpenhetsloven og skal derfor årlig gi en redegjørelse for noen av våre aktsomhetsvurderinger.

Mer informasjon om åpenhetslovens formål, hvem den gjelder for og hvilke plikter den innebærer finner du her.

Kvalitetssikring av leverandørkjeden

NHO Reiseliv jobber etter OECD's 6-trinnsmodell for aktsomhetsvurderinger. Vi setter krav til våre leverandørers bærekraftsarbeid, og forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere følger samme tilnærming. For å sikre dette har vi siden 2015 fulgt opp våre leverandører via Factlines digitale egenrapportering. 

Vår verifisering fra Factlines bekrefter at vi aktivt jobber med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og leverandørkjede. Bekreftelse på gjennomført egenrapportering kan lastes ned her.

Her kan du lese mer om hvordan vi kartlegger våre leverandører

Etiske krav

Våre medlemsbedrifter skal føle seg trygge på produktene de kjøper. Varer som leveres våre medlemmer skal være fremstilt under forhold som er forenlige med krav beskrevet i innkjøpkjedens etiske krav. 

KuttMatsvinn Servering

KuttMatsvinn Servering er et samarbeid mellom Matvett og en rekke aktører i serveringsbransjen, blant annet oss i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden. Samarbeidet ble startet på bakgrunn av at det kastes enorme mengder mat i bransjen. Målet er å halvere matsvinnet innen 2030 i tråd med FNS bærekraftsmål 12.3.

Det å jobbe med å redusere matsvinnet har mange fordeler. Økt lønnsomhet for bedriften, redusert belastning på klima, og et tryggere matfat for en økende befolkning.

Vil din bedrift også bidra til å redusere matsvinnet? Som medlem av Innkjøpskjeden kan du bli med på KuttMatsvinn Servering kostnadsfritt. Du vil også få tilgang til verktøy, kommunikasjonsmateriell og nyttige tips.

Last ned og signer samarbeidsavtalen og send den til barekraftig@nhoreiseliv.no

Kontakt oss

Har du noen spørsmål eller trenger mer informasjon? 

Send en e-post til barekraftig@nhoreiseliv.no

Information in English

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden actively works to protect fundamental human rights and decent working conditions in its own enterprise and supply chain. 

More information about our work with the Norwegian Transparency Act can be found here. 

Contact us

Should you have any questions, please contact us at barekraftig@nhoreiseliv.no

NHO Reiseliv gjør bærekraftig drift enklere:

  1. Gode etiske og bærekraftige miljøvalg

    NHO Reiseliv Innkjøpskjeden har sitt eget bærekraftsfond hvor medlemmer kan søke om støtte til tiltak de gjennomfører i sin bedrift. En av de som nå har fått tildelt midler fra fondet er Jorunn Isaksen som driver Jonas B. Gundersen i Porsgrunn.

  2. Fortou utnytter alle råvarene maksimalt

    Fortou drives av ekteparet Elise og Arnt Skjerve, og sammen med en rekke andre restauranter utgjør de en unik klynge i Stavanger. De er lidenskapelig opptatt av å matfaget, bærekraftige råvarer og å dele fine matopplevelser med folk - gjøre livet litt hyggeligere rett og slett.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva som er problemet. Oppgi gjerne e-post slik at vi kan kontakte deg tilbake:

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: