Bærekraftsfondet

Vi ønsker å motivere våre medlemmer til å gjennomføre tiltak som bidrar til et mer bærekraftig norsk reiseliv.

Våren 2017 lanserte NHO Reiseliv Innkjøpskjeden sitt eget bærekraftfond.
Fondet skal fremover dekke tiltak innenfor flere områder innen bærekraft.
Tidligere har vi gitt støtte til tiltak som bidrar til redusert matsvinn.

2021: Åpne søknader

I 2021 har vi nå mottatt åpne søknader fra medlemmer av NHO Reiseliv Innkjøpskjeden.
For første halvår var det 3 steder som ble tildelt midler fra fondet.

Vi ønsker å videreføre muligheten til å søke med åpen søknad for 2.halvår, maks utbetaling for enheten som søker vil være kr 30 000,-

Søk om tilskudd

  • Send en søknad med begrunnelse for investering/innkjøp som er gjennomført. Utlegg må dokumenteres.  Alternativt sende en søknad med hva dere planlegger å gjennomføre av tiltak.

  • Søknadsfrist: Fortløpende, siste frist for kommende søknadsperiode er 31.desember 2021.
    Alle søknader vil besvares når fristen er utløpt.

Send søknad til barekraftig@nhoreiseliv.no

 
Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: