Foto: Brooke Lark, Unsplash.com.
Foto: Brooke Lark, Unsplash.com.

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

Innkjøpskjeden + Horecainnkjøp = smarte innkjøp

Bærekraftsfondet

Vi ønsker å motivere våre medlemmer til å gjennomføre tiltak som bidrar til et mer bærekraftig norsk reiseliv.

Våren 2017 lanserte NHO Reiseliv Innkjøpskjeden sitt egen bærekraftfond. Fondet skal dekke tiltak innenfor flere områder innen bærekraft.

2023: Åpne søknader

Alle medlemsbedrifter av NHO Reiseliv Innkjøpskjeden kan sende inn en åpen søknad om støtte til utgifter som bidrar til en mer bærekraftig drift. Maks utbetaling er kr. 30 000.-

Søk om tilskudd

  • Send en søknad med begrunnelse for investering/innkjøp som er gjennomført. Utlegg må dokumenteres.  Alternativt kan dere sende en søknad med hva dere planlegger å gjennomføre av tiltak.

  • Søknadsfrist: Fortløpende, siste frist for kommende søknadsperiode er 30.juni 2023.

  • Alle søknader vil besvares når fristen er utløpt.

Send søknad til: barekraftig@nhoreiseliv.no

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: