Bærekraftsfondet

Vi ønsker å motivere våre medlemmer til å gjennomføre tiltak som bidrar til et mer bærekraftig norsk reiseliv.

Våren 2017 lanserte NHO Reiseliv Innkjøpskjeden sitt egen bærekraftfond. Fondet skal dekke tiltak innenfor flere områder innen bærekraft.

De første årene gav vi støtte til tiltak som bidro til redusert matsvinn, i 2021 mottok vi åpne søknader fra medlemmer av NHO Reiseliv Innkjøpskjeden. 

2022: Åpne søknader

Vi ønsker å videreføre muligheten til å søke med åpen søknad nå i 2022, maks utbetaling for enheten som søker vil være kr 30 000.-

Søk om tilskudd

  • Send en søknad med begrunnelse for investering/innkjøp som er gjennomført. Utlegg må dokumenteres.  Alternativt sende en søknad med hva dere planlegger å gjennomføre av tiltak.

  • Søknadsfrist: Fortløpende, siste frist for kommende søknadsperiode er 31.desember 2022.
    Alle søknader vil besvares når fristen er utløpt.

Send søknad til barekraftig@nhoreiseliv.no

 
Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: