Foto: Brooke Lark, Unsplash.com.
Foto: Brooke Lark, Unsplash.com.

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

Innkjøpskjeden + Horecainnkjøp = smarte innkjøp

Vi kartlegger våre leverandører

Publisert

I 6 år har NHO Reiseliv Innkjøpskjeden benyttet Factlines for egenrapportering. Deres digitale løsning og ekspertise gjør at vi mer effektivt kan få bedre innsikt i leverandørkjeden.

Alle må ta ansvar for en bærekraftig fremtid. Factlines gjør denne jobben enklere og bidrar med sikkerhet rundt kjøp av varer og tjenester for våre medlemmer.

– Bærekraft er avgjørende for reiselivsnæringens langsiktige konkurranseevne, derfor oppfordrer vi alle til å tenke gjennom hvilket fotavtrykk de hver for seg legger igjen, sier innkjøpsrådgiver i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden, Helle Kernen.

For å ha oversikt over våre potensielle og eksisterende samarbeidspartneres arbeid i forbindelse med miljø og samfunnsansvar, kartlegger vi hvordan de stiller seg til og hvilke tiltak de gjør i forhold til menneskerettigheter, arbeidsforhold, barnearbeid, miljøkriminalitet og uvettig ressursbruk, samt bærekraft og andre miljøhensyn. Oppfyller de ikke kravene eller har levert inn mangelfulle besvarelser i sin egenrapportering, går vi i dialog med de aktuelle samarbeidspartnerne for å sikre at de forbedrer de områdene som kreves for å nå kravene. Vi har fått utelukkende positiv respons på denne oppfølgingen og hvert år har vi tett opptil 100% responsrate, noe som er veldig bra.

– Bruk av Factlines gir oss en god oversikt over bærekraftsarbeidet til våre leverandører. Det gir oss en sikkerhet til de kravene vi stiller, slik at våre medlemmer skal føle seg trygge på de varene og tjenestene de kjøper gjennom våre avtaler, sier innkjøpsrådgiver i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden, Helle Kernen.

 

 

– Vi i Factlines er stolte over samarbeidet og ser frem til å kunne bistå slik at både små og store virksomheter skal føle seg trygge, sier Daglig leder i Factlines Siri Engesæth.

Factlines og NHO Reiseliv Innkjøpskjeden har samarbeidet i mer enn seks år for å sikre at NHO Reiseliv sine medlemmer skal ha trygge leverandører når det gjelder de grunnleggende krav til menneskerettigheter, sosiale rettigheter, antikorrupsjon og miljø.

– Rutinen og det digitale verktøyet gir akkurat den systematikken som det nå er blitt lovkrav om å ha. Alle virksomheter må dokumentere seriøsitet og ansvarlighet for å kunne svare opp Åpenhetsloven, OECDs aktsomhets-vurderingskrav og de etiske kravene i lov og direktiver om offentlige anskaffelser, sier daglig leder i Factlines Siri Engesæth.

Les mer om vårt bærekraftsarbeid her

Kontakt Factlines

Tlf: 482 03 000
E-post: info@factlines.com
www.factlines.com

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: