Foto: Brooke Lark, Unsplash.com.
Foto: Brooke Lark, Unsplash.com.

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

Innkjøpskjeden + Horecainnkjøp = smarte innkjøp

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden lanserer vekstplan

Nasjonal salgsleder Javvad Latif i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden under informasjonsmøtet for kjedens samarbeidspartnere mandag.

Innen utgangen av 2020 skal NHO Reiseliv Innkjøpskjeden ha nådd fem milliarder kroner i varekjøp, opp fra vel tre milliarder kroner i dag.

Det er hovedmålet i innkjøpskjedens nye markedsstrategi for årene 2018-2020, som ble presentert for 200 leverandører på hotellet Moxy Oslo X på Hellerudsletta mandag.

Fakta om NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

  • NHO Reiseliv Innkjøpskjeden er Norges største innkjøpsorganisasjon for overnattings-, serverings- og reiselivsbedrifter.
  • De 3000 medlemsbedriftene i kjeden har tilgang til mer enn 13.000 rabatterte varer og merker fra over 130 leverandører.
  • Ettersom NHO Reiseliv Innkjøpskjeden er en «non profit»-virksomhet, tilbakeføres alt overskudd til medlemsbedriftene. Det skjer gjennom en bonusordning som premierer lojalitet til innkjøpsavtalene.

Ved utgangen av 2017 var drøyt 3000 bedrifter tilknyttet innkjøpssamarbeidet. Hver av dem kjøpte i gjennomsnitt varer og tjenester for 1,1 millioner kroner. Det ga et samlet innkjøpsvolum på cirka 3,1 milliarder kroner i 2017, hvorav én milliard kroner ble omsatt gjennom netthandelsplattformen Horeca Innkjøp.

Bedre medlemsoppfølging

Siden 2010 har innkjøpsvolumet økt med 11 prosent i snitt hvert år, mens medlemsmassen har økt med åtte prosent i året i gjennomsnitt.

Før kalenderen viser 2021, er innkjøpskjedens mål å ha 3500 medlemsbedrifter og fem milliarder kroner i varekjøp.

– Vi tar flere grep for å nå målet. Vi utvider teamet og får inn flere sultne og motiverte mennesker i det ytre salgsapparatet vårt. Vi skal ha et tettere samarbeid med matvareindustrien, og vi skal pleie den eksisterende medlemsmassen bedre. Informasjons- og kommunikasjonsflyten skal styrkes, og medlemmene kommer til å oppleve at de får bedre oppfølging, sier nasjonal salgsleder Javvad Latif i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden.

Medlemseid- og styrt

Innkjøpskjeden ble startet for å skape konkurranse i markedet, og for at også små og mellomstore bedrifter skal få gode innkjøpsbetingelser. I dag har NHO Reiseliv Innkjøpskjeden markedsandeler på alt fra sju til 36 prosent rundt om i regionene.

– Potensialet for vekst er stort i alle regioner. Vi har en sterk forhandlingsposisjon overfor leverandørene, og medlemmene skal føle seg trygge på at det er hos oss de får de beste avtalene. Vi skal være medlemseid- og styrt, vi skal alltid konkurranseutsette markedet til medlemmenes fordel, og vi skal være grossistnøytrale, sier Latif.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: