Foto: Brooke Lark, Unsplash.com.
Foto: Brooke Lark, Unsplash.com.

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

Innkjøpskjeden + Horecainnkjøp = smarte innkjøp

Ny samarbeidsavtale med Retura innenfor avfallshåndtering

Publisert

Bilde av Sanne Horup, Helena Willumsen, Alexandra Buan og Helle Kernen, tatt ved signeringen av avtalen

Sanne Horup og Helena Willumsen fra Retura Norge sammen med Alexandra Buan og Helle Kernen fra NHO Reiseliv Innkjøpskjeden. Foto: Anna Ellingsen

Vi er stolte over å ha inngått en samarbeidsavtale med Retura for å bidra til en mer bærekraftig avfallshåndtering.

Retura har jobbet mye med FNs bærekraftsmål, og har et veldig bevisst forhold til hvordan man ved hjelp av tydelige mål og strategier kan bidra til å nå målene. Avtalen gir oss dermed tilgang til unik fagkompetanse, i tillegg til at Retura vil være en viktig diskusjonspartner i ulike spørsmål rundt miljø.

– Retura er først og fremst svært beæret over å få lov til å være en leverandør til NHO Reiseliv Innkjøpskjeden. Vi håper at så mange som mulig ønsker å knytte seg til avtalen. Retura sitt mål er å bidra til kostnadseffektive og miljøriktige avfallsløsninger, hvor målet er økt materialgjenvinning. Retura har jobbet mye med FNs bærekraftsmål. For å kunne bidra til å nå målene, er vi avhengig av ett tett samarbeid med våre kunder. Fokus er først og fremst økt kildesortering, men også å skape en felles plattform, hvor man kommuniserer hva vi sammen kan gjøre for å bidra til å ta vare på ressursene, minimere forurensning, skape renere byer og samfunn, samt skape gode og verdige arbeidsplasser, sier Helene Willumsen, salgssjef for Retura Norge.

Helt ny kategori

Alexandra Buan, kategorisjef i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden, er også svært fornøyd med den nye avtalen som er blitt signert.

– Det er ikke noe tvil om at dette har vært et etterlengtet tilbud. Vi er derfor svært glade for at vi endelig har fått på plass en god avtale innenfor en helt ny kategori. Prosjektet startet med et konkret innspill fra et av våre medlemmer. Vi fant fort ut at dette er et område som er svært kostbart og hvor vi kan bidra til store besparelser rett på bunnlinjen til våre medlemmer i Innkjøpskjeden, sier Buan.

En av landets ledende avfallsleverandører

Som en av landets ledende avfallsleverandører på landsdekkende avtaler, vil Retura bidra med kostnadseffektive og miljøriktige avfallsløsninger. Det vil være et sterkt fokus på å legge til rette for korrekt utstyr i forhold til de mengder avfall som hver enkelt bedrift produserer.

Retura vil samtidig bidra til informasjon og synlighet når det kommer til hva som faktisk skjer med avfallet etter at det har blitt hentet hos kundene, blitt behandlet på anlegget og så sendt videre til materialgjenvinning eller energigjenvinning. Dette håper vi vil skape en felles forståelse av hvorfor det er så viktig å kildesortere avfallet og ikke minst at dette faktisk nytter.

Sterk lokal forankring

Siden Retura har en sterk lokal forankring, foregår veldig mye av arbeidet deres lokalt.

– En kunde som NHO Reiseliv Innkjøpskjeden med mange ulike medlemmer, vil kunne bidra med å styrke vår breddekompetanse på hva som må til for å oppnå miljøriktig avfallshåndtering. Siden medlemsmassen til Innkjøpskjeden er så stor, gir det også Retura en mulighet til å profilere seg bredere i de markedene vi allerede er til stede, sier Willumsen.

Mange må takkes for avtalen

Det er ifølge Buan mange som må takkes for at avtalen til slutt kunne signeres. Hun ønsker spesielt å nevne Helle Kernen, innkjøpsrådgiver og bærekraftsansvarlig ved NHO Reiseliv Innkjøpskjeden, for at prosessen og ikke minst resultatet ble så bra. I tillegg har samarbeidet med Knif Innkjøp gitt store fordeler i disse forhandlingene.

–I tillegg til Helena, har jeg også blitt godt kjent med Sanne Horup i Retura, samt Rune Martinsen i Franzefoss. Jeg er 100 % trygg på at de kommer til å ta godt vare på medlemmene våre. De er utrolig kundeorienterte og enormt kunnskapsrike, avslutter Buan.

En mannsfigur som står med ulike ikoner rundt seg. Illustrasjon.

NHO Reiseliv-Akademiet

Kurs og videreutdanning skreddersydd for deg i reiselivsbransjen:

  • ledelse
  • HMS
  • Markedsføring
  • Data og teknologi 
  • Cybersikkerhet og mer 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: