Foto: Brooke Lark, Unsplash.com.
Foto: Brooke Lark, Unsplash.com.

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

Innkjøpskjeden + Horecainnkjøp = smarte innkjøp

Fra 3.juli ble flere typer engangsplast forbudt

Publisert

8 millioner tonn med plast ender opp i havene hvert eneste år. Dette tilsvarer fem handleposer per 30 cm av alle kystlinjer i hele verden. Engangsartikler av plast utgjør den største avfallsgruppen langs kyster og strender.

– Det vokser opp en ny generasjon med et stort engasjement for miljøet og som helt klart ikke vil få smoothien servert i plastglass med plastsugerør, sier kategorisjef i NHO Reiseliv innkjøpskjeden Alexandra Buan.

− Vi jobber tett med våre samarbeidspartnere for å finne de beste produktene til våre medlemmer. Dette er et tidkrevende arbeid, nettopp fordi man må ha kontroll på hele verdikjeden. Fra råvare til ferdig produkt. Heldigvis startet vi med dette tidlig og er i så måte godt forberedt. Vi ønsket å satse på miljøvennlig og bærekraftige produkter lenge før det ble snakk om et forbud, men det har vist seg at det måtte en regulering til for å få til en endring med tanke på plastforsøpling, sier kategorisjef i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden, Alexandra Buan.

− Vi skal bygge Norge som en bærekraftig og sunn reiselivsdestinasjon, derfor skal vi servere mat og drikke i miljøvennlig emballasje og oppfordre til økt bruk av flebruksemballasje. Vi har flere samarbeidspartnere med oss på laget for å bidra til dette, blant annet via grossist Norengros og direktedistribuert via Greenway. I tillegg jobber jeg med et veldig spennende konsept, Naturligvis, med A-Packaging som jeg håper vi kan lansere innen kort tid!

 


De to første delene av SUP-direktivet trer i kraft i Norge fra 3. juli 2021.

5.juni 2019 vedtok EU et direktiv om reduksjon av miljøkonsekvensene av enkelte plastprodukter. Engangsplastdirektivet har som formål å redusere plastforsøpling og bidra til sirkulærøkonomi. 

§ 2b-3. Forbud mot enkelte engangsprodukter av plast

Det er forbudt å bringe i omsetning følgende produkter dersom de er laget helt eller delvis av plast og er beregnet for engangsbruk:
a. Bomullspinner
b. Bestikk (gafler, kniver, skjeer og spisepinner)
c. Tallerkener
d. Sugerør
e. Rørepinner til drikkevarer
f. Ballongpinner og festemekanismer til slike pinner
g. Matbeholdere av ekspandert polystyren (EPS), med eller uten lokk, til matvarer som uten ytterligere tilberedning er beregnet til å spises fra beholderen enten på salgsstedet eller som take away
h. Drikkevareemballasje av ekspandert polystyren (EPS) og korker og lokk til disse
i. Drikkebegre av ekspandert polystyren (EPS) og lokk til disse.

Forbudene i første ledd bokstav a og d gjelder ikke for bomullspinner og sugerør til bruk som medisinsk utstyr. Forbudet i første ledd bokstav f gjelder ikke for ballongpinner og festemekanismer til ballonger til industriell eller annen ervervsmessig bruk, som ikke distribueres til forbrukere.

§ 2b-4.Forbud mot produkter av okso-nedbrytbar plast

Det er forbudt å bringe i omsetning produkter laget av okso-nedbrytbar plast.

Okso-nedbrytbar plast (oxo-dregadable plastic) er et plastmateriale som er tilsatt stoffer som gjør at materialet brytes ned til små biter, og har derfor potensial til å bli mikroplast. Slik plast har blant annet blitt brukt i plastposer, men er allerede i stor grad faset ut av det norske markedet.

I tillegg til dette vil det samtidig komme et krav om merking av enkelte plastprodukter som for eksempel drikkebegre og våtservietter. Merkingen skal gi forbrukerne informasjon om at produktet inneholder plast, og om negative miljøeffekter ved forsøpling og uønsket avfallshåndtering.

Et steg i riktig retning

Morten Karlsen, direktør for innkjøp og verving mener at forbudet er et steg i riktig retning.
− Nå er det vår jobb å sørge for at betingelsene ut til våre medlemmer er best mulig, både med tanke på pris og tilgjengelighet.

− Det er dog ikke gitt at alternativene med biologisk nedbrytbar, komposterbar og biobaserte plastprodukter nødvendigvis er så miljøvennlige som man tror. Dette avhenger av produksjonsprosessen, produktenes levetid og hvordan avfallet behandles. I Norge har vi ikke mange avfallsanlegg som er tilpasset behandling av bionedbrytbar plast. Derfor er det også veldig viktig å fremheve ikke bare plastforbudet, men også kravene til merking som skal hindre uønsket avfallshåndtering og bidra til en bedre sirkulærøkonomi.

NB: Alt som man har liggende på EGET lager, eventuelt på lager hos en grossist, - og som er ankommet det norske markedet før 03.07.2021 kan lovlig brukes og selges.

Les mer om hvordan den lilla boksen kan være løsningen for restaurantene her

Les mer om tiltakene vår samarbeidspartner Norengros gjør i forhold til SUP her

Norengros har også laget en håndbok som vi anbefaler å lese 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: