Foto: Brooke Lark, Unsplash.com.
Foto: Brooke Lark, Unsplash.com.

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

Innkjøpskjeden + Horecainnkjøp = smarte innkjøp

Lovpålagte el- og sikkerhetskrav for reiselivsvirksomheter

Publisert

Illustrasjonsbilde: Caverion.

Som leder av en campingplass, hotell, restaurant eller annen reiselivsvirksomhet er det du som har ansvar for at kravene til internkontroll og dokumentasjon innen elektro, brann, nødlys og sprinklersystem er ivaretatt. Dette er pålagt av internkontroller og dokumentasjon.

– Det er viktig at alle typer virksomheter, både store og små, planlegger og driver vedlikehold av elektrisk anlegg og sikkerhetssystemer. Når det gjelder elektrofaget er dette hjemlet i en felles, tverrfaglig forskrift som heter NEK 405, forklarer Hallgeir Hynne, utviklingssjef elektro i Caverion.

Caverion er en teknisk totalentreprenør, som har 2 400 fageksperter fordelt på samtlige fag på 50 ulike lokasjoner i Norge fra Mandal i sør til Tromsø i nord.

Ansvar for besøkendes sikkerhet

Ved å foreta jevnlige el-kontroller kan du være trygg på at driftssikkerheten er i orden, noe som er ekstra viktig for reiselivsaktører med ansvar for besøkendes sikkerhet.

– Det er dessverre mange gamle el-anlegg rundt omkring. Campingplasser, restauranter og hotell er risikobygg, med besøkende som oppholder seg i ukjente omgivelser. Det er klart sikkerheten må være på stell, sier Hynne og mener det også er økonomiske fordeler ved å gjennomføre el-kontroll:

– Da begrenser du sannsynligheten for driftsstans og kan sove godt om natta – vel vitende om at kjøkkenet ikke må stenges, med de utgiftene det ville medført. Dessuten kan du få rabatter hos forsikringsselskapet ditt når du dokumenterer at NEK 405 er gjennomført.

Tips! Ikke alle elektrikere kan utføre el-kontroll. Det kreves egen sertifisering. Det er omtrent 1800 installatørvirksomheter som har lov til å utføre kontroll av andres elektriske anlegg. Du finner dem i Elvirksomhetsregisteret.

Hva med internkontrollsystem?

Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem for å sikre at helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen blir ivaretatt.

– Hvor omfattende denne internkontrollen skal være, er avhengig av størrelsen på virksomheten din – og hvor risikofylt aktiviteten er. Det viktigste er å få satt det hele i system. Lag rammer for hvordan internkontrollen skal foregå – og sørg for å få med deg de ansatte, råder Hallgeir Hynne.

Les mer om internkontroll på elsikkerhetsportalen.no

Ha kontroll på sprinkleranlegget

– Det er lovpålagt å ha kontroll på sprinkleranlegget i bygg, sier Caverions fagsjef for brann og sprinkler, Moritz Korff.

Både årlig sprinklerservice og årlig sprinklerkontroll er krav fra myndighetene til bygningseier, og begge disipliner har egen sertifiseringsordning hos FG-Norge.

– FG-kontroll er den eneste kontrollen som er bra nok for å ivareta lovpålagte kontrollplikter til eier eller bruker av bygg, mener vi i Caverion Norge. En FG-kontroll vil ikke bare være en garanti for at du har et plettfritt sprinkleranlegg når alle avvikspunkter er utbedret, det vil også bety en rimeligere forsikringsavtale, sier Korff.

Dette bekreftes av Håvard Grønstad, fagsjef i FG Skadeteknikk:

– Det er individuelt fra selskap til selskap avhengig av en risikovurdering, men vi hører at det fortsatt gis betydelige rabatter opp mot 60 prosent om alt er på plass med sprinkler og brannalarm som har direkte varsling til 110-sentral.

Kontroll av brannalarm og nødlys

Som eier av et bygg plikter du å holde bygningstekniske konstruksjoner, sikkerhetsinnretninger og øvrige sikringstiltak til vern mot brann i forsvarlig stand.

– Det innebærer at alle installasjoner og utstyr i bygget som skal oppdage brann eller begrense konsekvensen av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt. Disse kontrollene skal avklare om, for eksempel, brannalarm og nødlys oppfyller kravene til brannsikkerhet, og om de fungerer sammen, forklarer Kenneth Gram i Caverion.

Tips! Her finner du Lovdatas forskrift om brannforebygging.

– Hva nødlys angår så er det per i dag ingen krav til sertifisering for dette, men den som utfører kontrollen må ha den kunnskapen som er nødvendig for å avklare om sikkerhetsinnretningene oppfyller kravene. Den som skal utføre vedlikehold må også ha nødvendig kompetanse, forklarer Gram.

– Du har et stort ansvar når det gjelder sikkerhet ved brann og sikker rømning av byggene. Beklageligvis finnes det mer eller mindre useriøse aktører i markedet. Som et minimum bør man forvente at et firma som utfører kontroll av brannalarm, har teknikere som er FG-750-sertifisert og at bedriften har foretakssertifisering FG-760. Husk også å ta brannøvelsene alvorlig, avslutter Kenneth Gram.

Kontakt

Trenger du bistand til service, vedlikehold, lovpålagte kontroller og dokumentasjon?
NHO Reiseliv innkjøpskjeden har en avtale med Caverion. Kontakt Caverion

 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: