Foto: Brooke Lark, Unsplash.com.
Foto: Brooke Lark, Unsplash.com.

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

Innkjøpskjeden + Horecainnkjøp = smarte innkjøp

Løftet ble innfridd

Publisert

I januar 2020 gjennomførte Matvett en kampanje sammen med bedriftene som er tilsluttet "Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn".

Kutte matsvinnet med 10 600 000 kg

I januar 2020 la Matvett opp til et nyttårsforsett på vegne av mat- og serveringsbransjen om å kutte matsvinn med 4 500 000 kilo i løpet av ett år. Det løftet ble innfridd og vel så det! Vi kan røpe at det gikk veldig bra – totalt kuttet mat- og serveringsbransjen matsvinnet med 10 600 000 kg, dobbelt så mye som lovet.

Matvett har et nytt mål for å kutte matsvinnet i 2021

I årets nyttårsforsett skal vi kutte enda mer; 5 500 000 kilo. Det er dette som skal til for å nå det første delmålet i Bransjeavtalen om 15 prosent matsvinnreduksjon.

Alle bedriftene må med

Matsvinn er en stor utfordring som myndighetene og matbransjen er blitt enige om å løse i fellesskap med «Bransjeavtalen om redusert matsvinn», som ble signert i juni 2017 mellom 12 bransjeorganisasjoner og myndighetene. 103 bedrifter har så langt tilsluttet seg "Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn", for å bidra til å nå halveringsmålet i Norge innen 2030. Etter fire signeringsrunder er alle dagligvarekjedene tilsluttet avtalen, over halvparten av matindustribedriftene og hotellsektoren samt over 80 prosent av kantinevirksomhetene. Disse bedriftene har forpliktet seg til å måle og levere data på sitt matsvinn og jobbe med- og rapportere på tiltak i egen bedrift og i samarbeid med andre. I 2025 skal vi ha kuttet matsvinnet med 30 posent og det er viktig å få med langt flere bedrifter i arbeidet for å nå dette målet, særlig i matindustrien og serveringsbransjen.

Les mer om bransjeavtalen her

Å kutte matsvinn gir trippel gevinst

Matsvinn svarer ut de tre dimensjonene som ligger i begrepet bærekraft; både økonomi, klima og miljø og samfunn/sosialt. På veien mot en mer bærekraftig matbransje er det derfor viktig å få redusert matsvinnet. Det kartlagte matsvinnet i Norge tilsvarer en verdi på over 20 milliarder kroner eller én million CO2-ekvivalenter. Ved å samarbeide om å redusere matsvinnet vil både bedrifter og husholdninger oppnå en trippel gevinst som skaper økonomisk vekst, begrenser klimaendringene og bidrar til å fordele jordas ressurser på en bedre måte som fører til økt livskvalitet.

Ferske resultater fra kartleggingsarbeidet viser at mengde matsvinn per innbygger fra matbransjen er redusert med 12 prosent fra 2015-2019. Klimafotavtrykket og det økonomiske tapet er redusert i alle ledd og mest i dagligvarehandelen da nedgangen der er størst for varegrupper som f.eks. kjøttvarer, meieri og ferdigmat.

Bransjeavtale om redusert matsvinn

Vil du vite mer om "Bransjeavtalen om redusert matsvinn" og hvordan du kan tilslutte deg målene om å halvere matsvinnet innen 2030, ta kontakt på info@matvett.no.

Les mer om Matvett her

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden har et stort fokus på bærekraftig innkjøp

Våre medlemsbedrifter har i mange år jobbet aktivt med å kutte matsvinn, og vi oppfordrer alle til å fortsette dette gode arbeidet. Har dere spørsmål om vårt bærekraftsarbeid ta kontakt på barekraftig@nhoreiseliv.no

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: