Foto: Brooke Lark, Unsplash.com.
Foto: Brooke Lark, Unsplash.com.

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

Innkjøpskjeden + Horecainnkjøp = smarte innkjøp

Hvordan effektivisere energibruken i din bedrift

Publisert

Gjennom NHO Reiseliv Innkjøpskjedens samarbeidspartner Ishavskraft, ønsker vi å trekke frem 3 enkle tips som vil hjelpe deg med å spare penger – og miljøet.

Ishavskraft er et miljøengasjert selskap som hele tiden søker bærekraftige og fremtidsrettede løsninger. Gjennom deres tjenester skal medlemmene kunne ta enkle valg for en mer bærekraftig fremtid.

- Vi tilbyr blant annet rådgivning innen energieffektivisering, som avlaster kraftnettet og reduserer kundenes klimagassutslipp og energikostnader. I tillegg tilbyr vi solceller, som gjør kundene delvis selvforsynt med fornybar energi. Vi leverer også elbillading, en tjeneste som gjør overgangen fra fossile kjøretøy til nullutslippskjøretøy enklere, og har i samarbeid med lokale kraftlag satt opp et ladenettverk, sier markedssjef i Ishavskraft Robin Strand.

Ishavskraft om dagens strømpriser

Vi har i den senere tiden opplevd en stor prisøkning på gass, kull og strøm, noe som har skapt stor økonomisk fortvilelse i befolkningen.

Med et stort kraftoverskudd i Norden og lav overføringskapasitet mellom nord og sør, skapes det store prisforskjeller internt i de nordiske landene. Dette gjør at prisene i Nord -og Midt -Norge er tilsvarende normale grunnet det store kraftoverskuddet, samtidig som Sør-Norge får skyhøye kraftpriser grunnet tilknytningen til det europeiske kraftmarkedet. Den sterke koblingen og økte kraftoverføringen mot Europa gjennom nye kabler skaper et kraftunderskudd i sør.

Russland står for over 30% av eksporten av gass til Europa, grunnet lite gasstilførsel til Europa har gassprisene steget mer enn forventet og energikrisen har forverret seg med krigen i Ukraina. Dermed påvirker dette kraftprisene i Sør-Norge som da havner i et kraftunderskudd og prisene øker kraftig.

Dette skjer samtidig som det skjer store endringer i blant annet Tyskland, som nå avvikler kjernekraft fra 2022 og kullkraft fra 2030. Dette vil gi en svakere kraftbalanse i Europa og importbehovet fra Norge øker, og som konsekvens øker kraftprisene her til lands. Europa er avhengig av gasskraft i en overgangsfase før man blir "selvforsynt" med fornybar energiproduksjon, og Norden skal bidra med sitt overskudd av fornybar energi.

- Prissikring er veldig viktig for oss og vi har dyktige rådgivere som bistår med å finne gode løsninger, og hvilke tiltak som kan gjøres. Dette omhandler mer enn bare pris, blant annet hvordan effektivisere energibruken i din bedrift på best mulig måte, sier handelssjef i Ishavskraft Tom Eirik Olsen.

Ta kontakt med en rådgiver her!

Hvordan vil markedet se ut fremover

Ishavskraft kan fortelle at de ser at trenden i markedet fremover fortsatt vil preges av lavere kraftpriser i Midt -og Nord-Norge som resultat av kraftoverskuddet i nord. Vi ser likevel at kraftoverskuddet vil bli spist opp i tiden frem mot 2030 og at prisene i nord da vil bli likere de i Sør-Norge. Sørover i landet ventes det en normalisering, og prisene vil stabilisere seg på et lavere nivå enn det vi ser i dag. Finland vil i løpet av 2022 ha klart et kjernekraftverk som vil gi en bedre kraftbalanse sør i Skandinavia grunnet mindre importbehov. Dette påvirker prisene her i landet i positiv retning, men når det er sagt vil det bli en ny normal å forholde seg til. Med andre ord vil prisene forbli høyere enn det vi har vært vant med fra tidligere år, men det vil ikke forbli like høyt som vi opplever i disse dager.

Som nevnt over påvirker den sterke koblingen til det europeiske kraftmarkedet oss her i Norge i stor grad, og det er flere usikkerhetsmomenter som kan være utfordrende å forutse hvordan markedet vil bli fremover. Et moment som er vanskelig å forutse er hvor mye kraft som vil bli produsert og tilgjengeligheten til kraftverkene i Europa, samt muligheten for eksport og import av gass, kull og kraft. Diskusjonen rundt vindmøller fortsetter, og avhengig av hvordan produksjonen av denne typen fornybar energi blir fremover vil påvirke totale mengde kraftproduksjon og hvor mye kraftoverskudd vi vil sitte igjen med.

Kablene som knytter Norge til det europeiske kraftmarkedet kan under andre omstendigheter bidra til at Norge har mulighet til å importere strøm til lav pris, dersom det er stort kraftoverskudd i Europa. Dette avhenger av værforholdene i Europa – om det blant annet blåser mye eller om de har mye solkraft. I mange tilfeller vil vi kunne oppleve negative priser i kortere perioder fremover, altså priser under 0kr.

Et annet usikkerhetsmoment som har stor påvirkning på kraftproduksjon og pris er været. Dersom vi får en kald og tørr vinter og vårsesong med lite nedbør, vil prisene stige og produksjonen vil være lavere enn med mye nedbør og mildvær. Dette er naturlig svingninger vi ikke får gjort noe med og som er utfordrende å forutse.

Tips til å spare strøm

- Med tanke på hvordan kraftmarkedet er om dagen og hvordan det antas å bli fremover, kan det være lønnsomt å ta noen grep for å unngå de store overraskelsene, sier kategorisjef i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden, Alexandra J. M. Buan.

Med tanke på hvordan kraftmarkedet er om dagen og hvordan det antas å bli fremover kan det være lønnsomt å ta noen grep for å unngå de store overraskelsene. Ishavskraft ønsker å trekke frem 3 tips som kan gjøre denne tiden litt rimeligere for din bedrift.

1. Tidsstyring

Reguler varmen i bedriften etter hvilke tidspunkt på døgnet ansatte befinner seg i lokalene. Ved å kontrollere temperatur kan du spare opptil 20% av forbruket på oppvarming, og la være å varme opp rom som ikke er i bruk.

2. Unngå pristopper

I løpet av døgnet er det ulike tidspunkter hvor strømmen er dyrere, morgen og ettermiddag. Dersom det er mulig, kan det være hensiktsmessig å redusere strømforbruket de gjeldene timene.

3. Velg riktig lyspære

Energieffektive lyspærer som LED og sparepærer bruker 80% mindre energi, og det er derfor gode muligheter for å spare strøm ved å velge slike alternativer, selv med lyset på.

Sjekk ut flere sparetips fra Ishavskraft her

Fotokred: Elias Baltzersen.

Flere sparetips fra Ishavskraft

Fornybar energi har kommet for å bli og solcellepanel er en alternativløsning for å redusere din bedrifts energikostnader og klimaavtrykk. Ifølge Ishavskraft er det mer enn nok sol i Norge til å ha solceller. Solceller er mer effektive i kaldt vær, samt at snøen bidrar til ekstra energiproduksjon da den reflekterer sollyset mot solcellepanelene.

Ishavskraft skreddersyr en løsning for deg og din bedrift slik at din bedrift kan komme i gang med å produsere sin egen strøm.

Les mer om solcellepanel her!

 

 

 

Ishavskraft reiseliv Spot – vår avtale!

Dersom du er medlem av NHO Reiseliv Innkjøpskjeden har du mulighet til å benytte deg av de fremforhandlede betingelsene i vår avtale med Ishavkraft. Dette er en bærekraftig og lønnsom strømavtale hvor din bedrift får bistand av dyktige rådgivere for å redusere dine kostnader.

Mer informasjon om vår avtale med Ishavskraft finner du her!

Ta gjerne kontakt med Innkjøpskjedens distriktssjefer for en innføring i avtalen her.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: