Årsrapport 2016

Vi arbeider for å forenkle hverdagen for våre medlemmer og styrke norsk reiseliv.

Bransjeutvikling: Flere satser på helårsturisme

Trysil Bike Arena

Flere og flere bedrifter går fra sesongbasert virksomhet til helårsdrift. Blant annet er det mange alpinanlegg som tilbyr sykling på stier og løyper om sommeren. Bildet er fra Trysil Bike Arena. Foto: Jonas Hasselgren.

Økt turisme til Norge har ført til at flere bedrifter har gått fra sesongbasert virksomhet til helårsturisme. NHO Reiseliv maner til økt samarbeid slik at flere kan holde åpent hele året.

2016

Mål: Vi arbeider for at flere bransjer, som kulturell og kreativ næring, skal bli en del av reiselivsnæringen, for å styrke bredden i norsk reiseliv. I 2016 har vi hatt et særlig fokus på verving av kulturarrangementer og festivaler.

Resultat: I 2016 hadde vi 15 kulturbedrifter med stor bredde innenfor matfestival, teater og musikkfestivaler.

Den største veksten i reiselivsnæringen skjer innenfor det opplevelsesbaserte reiselivet. Norge tiltrekker seg utenlandske turister som aldri før, og det er særlig nordlyset i nord som har ført til at vi ser en stor vekst av turister, også i vintermånedene. Mange bedrifter har lyktes med å forlenge turistsesongen ved å utvikle opplevelser for ulike sesonger.

En viktig oppgave for NHO Reiseliv er å tilrettelegge for at bedriftene kan møtes og utveksle erfaringer og lære av hverandre. Bedre samarbeid mellom ulike aktører vil gjøre bedriftene bedre rustet til å drive økonomisk bærekraftig. Det er et mål å få flere bedrifter til å gå fra sesongbasert virksomhet til å holde åpent hele året.

Veksten i opplevelsesbransjen gir også utslag i NHO Reiselivs medlemsmasse. I 2016 har vi hatt en sterk vekst av medlemmer innenfor opplevelsesbasert reiseliv. Blant disse er Voss Active, som tilbyr en rekke spennende aktiviteter som blant annet rafting, klatrepark og fisketurer.

Kulturturismen øker

Kulturturisme en økende trend, også i Norge. Turistene er på jakt etter innhold og blir ofte lengre på hvert sted for å få med seg kulturopplevelser – alt fra arkitektur, konserter, utstillinger og matfestivaler.

Hvert år samles 30 000 mennesker på festivalen Palmesus i Kristiansand sentrum. Foto: Palmesus.

NHO Reiseliv jobber aktivt for å knytte til seg flere medlemmer innenfor kulturell og kreativ næring samt idrettsarrangementer. Vi har utviklet en skreddersydd medlemsfordel sammen med kulturmedlemmene som innebærer fire timer gratis kommunikasjonsrådgivning, deretter rabattert pris innenfor blant annet pressehåndtering, digital markedsføring og sosiale medier.

Videre jobber vi for at festivalbransjen skal bli en enda mer integrert del av reiselivet. I 2016 har det vært viktig å få mer kunnskap om festivalene, samt å sørge for at destinasjonsselskapene spesielt får kjennskap til den kompetansen og det store potensialet som ligger hos denne delen av kulturverdenen. Det at vi nå har fått festivalen Palmesus i Kristiansand som medlem hos oss er et viktig steg i den retningen.

Møteplasser og konferanser

Å skape gode møteplasser for medlemmene våre er en viktig oppgave for NHO Reiseliv. På våre bransjeforum får medlemmene faglig påfyll og mulighet til å diskutere felles utfordringer. I 2016 arrangerte vi blant annet et svært vellykket bransjeforum i Tromsø om turisme til lands og til vanns, med over 40 deltakere. I 2017 vil vi også etablere et nytt forum for opplevelsesbedrifter som driver med havfisketurisme – en bransje i sterk vekst.

NHO Reiseliv har også etablert et nært samarbeid med arrangørene av tre nasjonale konferanser: Snowballkonferansen, Norwegian Digital Travel Conference og Norsk opplevelseskonferanse. NHO Reiseliv bidrar som medarrangør og gir råd og innspill til innhold, foredragsholdere, markedsføring og gjennomføring. De tre konferansene tiltrekker seg stadig flere deltakere, og er i ferd med å etablere seg som de viktigste konferansene innen norsk reiseliv. Videre har vi lagt ned mye arbeid i å arrangere vår egen årskonferanse «Reisemix – når innovasjon skaper vekst», som gikk av stabelen i Svolvær med om lag 450 deltakere.

Bærekraftig reiseliv

I 2016 ble NHO Reiseliv en av partnerne i prosjektet BIOTOUR, som er et fireårig forskningsprosjekt ledet av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) . Prosjektet skal analysere nøkkelbetingelser for framtidig utvikling av det naturbaserte reiselivet i Norge. NHO Reiselivs rolle er å komme med innspill til næringsaktører som kan være med i prosjektet. Videre er NHO Reiseliv deltaker i Innovasjon Norges prosjekt «Bærekraftig reiseliv». Prosjektet skal legge til rette for at verdiskapingen i reiselivet skjer på en bærekraftig måte.

Campingnettverk gir økonomisk gevinst

Jan-Henrik Larsen, bransjeansvarlig for camping i NHO Reiseliv, er godt fornøyd med resultatet av campingsamarbeidet.

I 2013 startet NHO Reiseliv campingnettverket, der 43 campingbedrifter fra hele landet har deltatt. NHO Reiseliv, NHO Innlandet og Norsk Turistutvikling står bak prosjektet, som har som mål å gjøre norsk campingnæring mer attraktiv og lønnsom. Prosjektet har gitt store økonomiske resultater: Campingbedriftene i nettverket fikk et gjennomsnittlig driftsresultat på 757 000 kroner i 2014 og 844 000 kroner i 2015. Landsgjennomsnittlig driftsresultat for campingbedrifter som er organisert som aksjeselskap, var til sammenligning 370 000 kroner i 2014.

Prosjektet ble avsluttet forsommeren 2016, men NHO Reiseliv og Norsk Turistutvikling har lansert et nytt utviklingsprosjekt som har fått navnet «Nasjonal klynge for campingnæringen». Økt lønnsomhet og sikring av arbeidsplasser er sentrale mål også i dette prosjektet.

Tilbake til forsiden

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: