Årsrapport 2016

Vi arbeider for å forenkle hverdagen for våre medlemmer og styrke norsk reiseliv.

Nøkkeltall, kostnader og inntekter

NHO Reiseliv har som mål å drive økonomisk sunt. De største postene i regnskapet går til service og tjenester til medlemsbedriftene, samt NHO Reiselivs arbeid med å bedre rammebetingelsene. Dette vil sikre større lønnsomhet og bærekraft for reiselivsnæringen.

Inntektsutvikling

De siste fire årene har det vært en økning i inntekter på 10 millioner kroner. 

De siste fire årene har det vært en økning i inntektene på 15,3 prosent. Kontingentinntekter har økt med 18,2 prosent de siste fire år, som skyldes vekst i medlemsmassen. Innkjøpskjeden har økt sine inntekter med 30 prosent i samme periode. For øvrige inntektsposter er det ingen vesentlige enkeltendringer.


Resultatutvikling

NHO Reiseliv hadde et årsresultat på -37 millioner kroner i 2016. 

Årets underskudd på 37 millioner kroner skyldes et underskudd i konfliktfondet på 39 millioner kroner, samt et overskudd på 2 millioner kroner i øvrige enheter. Underskuddet i konfliktrådet skyldes utbetaling fra Konfliktfondet til medlemmer som ble rammet av streiken i hotell- og restaurantbransjen våren 2016.


Kostnader

Kostnadsutvikling 2013-2016

NHO Reiseliv har økt kostnadene med 43 millioner siste året. Dette skyldes i det vesentligste utbetaling fra Konfliktfondet til bedrifter rammet av streiken våren 2016.


Utbetalt partnerbonus

Det ble utbetalt 220 millioner kroner i partnerbonus til medlemmer av Innkjøpskjeden i 2016. 

Årlig fordeles mange millioner i en bonusordning til medlemmer som benytter NHO Reiselivs innkjøpsordning. For året 2016 ble over 220 millioner utbetalt i partnerbonus (inkl mva). Partnerbonus genereres ut fra nettofakturert kjøp fra avtalesortimentet. I tillegg delte Innkjøpskjeden ut en ekstraordinær partnerbonus basert på 2013-2015-tall på 56 millioner.

 

Tilbake til forsiden

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: