Årsrapport 2016

Vi arbeider for å forenkle hverdagen for våre medlemmer og styrke norsk reiseliv.

Kristin Krohn Devold har ordet

- 2016 ble et rekordår for norsk reiseliv. Flere turister betyr flere arbeidsplasser. Reiseliv er i ferd med å bli en av pilarene som Norge kan lene seg på.

Våre viktigste resultater i 2016:

Elin Ekrol, HR-direktør i Scandic Norge

- Norsk reiseliv vil fortsette å vokse, og vil trenge enda flere dyktige medarbeidere i fremtiden.

Tidligere årsrapporter: 2015, 2014, 2013

nhoreiseliv.no/arsrapport16

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: