Årsrapport 2016

Vi arbeider for å forenkle hverdagen for våre medlemmer og styrke norsk reiseliv.

Dette er NHO Reiseliv

NHO Reiseliv har nær 3000 medlemsbedrifter og er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i Norge. Vi arbeider målrettet for å fremme interessene til norsk reiseliv.

Våre medlemmer 2016

  •  852 overnattingssteder
  • 1452 serveringssteder 
  • 64 destinasjonsselskaper
  • 118 opplevelsesbedrifter
  • 105 bilutleieselskaper 
  • 221 campingbedrifter

NHO Reiseliv er tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), som er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. NHO Reiseliv jobber for gode rammevilkår for medlemsbedriftene og engasjerer seg for bedriftenes interesser på en rekke områder. Gjennom medlemskapet får bedriftene tilgang til en rekke fordeler, blant annet eksperthjelp for arbeidsgivere, nyttige verktøy, kurs og attraktive møteplasser. Medlemmer får også økonomiske fordeler gjennom NHO Reiseliv Innkjøpskjeden.   

Lokal ekspertise

Vi har lokal ekspertise over hele landet med 15 NHO-regionkontorer og syv egne NHO Reiseliv-regionforeninger og styrer. Det gjør at vi kan bistå reiselivsbedrifter med lokal kunnskap og kompetanse der de holder til. 

Medlemsutvikling

Vi får stadig nye medlemsbedrifter, og det styrker vår gjennomslagskraft. Ved utgangen av 2016 hadde NHO Reiseliv 2879 medlemmer.

 

 Medlemsbedrifter etter årsverk

Våre medlemmer spenner fra enkeltmannsforetak til multinasjonale selskaper, men flertallet er små og mellomstore bedrifter. Tilsammen 33200 årsverk er knyttet til medlemsbedriftene. En gjennomsnittlig medlemsbedrift har 6 årsverk.

 

Medlemsbedrifter etter omsetning

Våre medlemmer omsetter for tilsammen 43 milliarder kroner. Gjennomsnittlig omsetning for en medlemsbedrift i NHO Reiseliv er 15 millioner kroner.

 

 

 

Mål og verdier

Vårt hovedmål: NHO Reiseliv skal arbeide for å gi våre medlemmer arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker reiselivsnæringen. NHO Reiseliv skal være talerøret for hele reiselivet i Norge.

Vår posisjon: Nærings- og arbeidsgiverorganisasjonen for hele reiselivet.

Våre verdier: Modig, samspillende, tilgjengelig og troverdig.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: