Årsrapport 2016

Vi arbeider for å forenkle hverdagen for våre medlemmer og styrke norsk reiseliv.

Årsberetning og regnskap

Her kan du lese om NHO Reiselivs virksomhet og vår økonomiske situasjon og utvikling.

Last ned årsrapport og regnskap her for NHO Reiseliv:

Tidligere årsrapporter: 2015, 2014, 2013

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: