Årsrapport 2016

Vi arbeider for å forenkle hverdagen for våre medlemmer og styrke norsk reiseliv.

Kompetanse: Nye tanker i rekrutteringsarbeidet

Kokkelærlingene Andreas Gøbel og Runa Kvendseth gjør klar kanapeer til servering

Tospann: Kokkelærlingene gjør klar kanapeer til servering i Nordisk mesterskap. Foto: Jón Svavarsson.

NHO Reiseliv jobber aktivt for å få flere unge til å velge yrkesfaglig utdanning som kokk, servitør eller resepsjonist. I 2016 endret NHO Reiseliv måten vi jobber med kompetanse og rekruttering på.

2016

Mål: NHO Reiseliv jobber for å synliggjøre reiseliv som et attraktivt karrierevalg. Målet er å sikre at bedriftene får tilgang til den arbeidskraften de trenger og riktig kompetanse. Et tiltak er å sette fokus på de mange yrkesfagkonkurransene i media der unge talent får vist seg frem.  

Resultat: I 2016 oppnådde vi 15 medieoppslag angående yrkeskonkurransene Norgescup og Nordisk mesterskap. 

Vi har omorganisert hvordan vi jobber med kompetanse- og rekrutteringsarbeid, og kompetansepolitikk sorterer nå under seksjonen «myndighetskontakt og analyse». Følgelig er det flere i NHO Reiseliv som arbeider med kompetanse og rekruttering. Dette gjelder både politisk og mer utadrettet arbeid, som for eksempel mediearbeid og omdømmebygging.

I 2016 søkte 1994 elever seg til restaurant- og matfag sammenlignet med 2117 fra året før. Dette er en nedgang på 6 prosent. Til tross for at søkertallene til VG1 Restaurant- og matfag går ned, så er søkertallene til læretid i bedrift svært stabile. Det er også en økning fra i fjor på antall søkere til VG2 kokk- og servitørfag. Det har vært stabile søkertall til læretid i resepsjons- og reiselivsfagene.

Bidrar til lokale rekrutteringsprosjekt

NHO Reiseliv har i samarbeid med Norges Kokkemesters Landsforening, Scandic Hotels AS, Mat og Drikke Gruppen AS og ASKO Norge opprettet Stiftelsen for rekruttering til restaurant- og matfag. Stiftelsen skal bevilge midler til tiltak som fremmer interessen for restaurant- og matfag. Det er tre søknadsfrister i året, og de første midlene ble delt ut i oktober 2016. Over 600 000 kr ble fordelt på ni utvalgte prosjekter fra hele landet i den første runden.

Yrkesfagkonkurranser

Servitørlærling gjenkjenner vin i Nordisk Mesterskap. Foto: Jón Svavarsson.

NHO Reiseliv er bidragsyter i en rekke yrkesfagkonkurranser. Yrkeskonkurranser er en stor læringsarena for lærlingene og fremhever hvilke muligheter ungdom kan få hvis de velger yrkesfag. EuroSkills (Yrkes-EM) ble arrangert i Göteborg i 2016. Norge stilte med deltakere i blant annet kokk- og servitørfagene, som kom på henholdsvis 6. og 7. plass i sine klasser. Faglærte under 25 år kan delta i konkurransen.

Nordisk mesterskap for kokk- og servitørlærlinger ble arrangert på Island i april. NHO Reiseliv er årlig medarrangør av Nordisk mesterskap sammen med sine søsterorganisasjoner i Norden. Konkurranser er en viktig arena for individuell utvikling og for å vise frem talenter som har valgt kokk- og servitørfag som yrkesvei. I løpet av konkurranseperiodene lages det saker til medier og egne kanaler.

Synlighet i media 

Kristin Krohn Devold snakker om reiselivets utvikling på Karrieredagen ved Norsk hotellhøgskole

Gode presseoppslag om karrieremulighetene i reiseliv er viktig fordi det kan bidra til å øke rekrutteringen til de ulike reiselivsfagene.  NHO Reiseliv-direktøren har alltid sysselsetting og karrieremuligheter høyt oppe på agendaen når hun snakker med media og medlemsbedrifter. Hun har fast plass i styret på Norsk Hotellhøgskole og holder ofte foredrag på karrieredager og til skoleklasser om de mange mulighetene i reiselivsnæringen.

På karrieredagen 2016 ved Norsk Hotellhøgskole i Stavanger fikk hun mye oppmerksomhet i media. I 2016 var det nemlig flere søkere per studieplass til hotelledelse enn petroleumsfag ved Universitet i Stavanger. 

- Reiseliv har blitt et tryggere valg enn oljerelaterte studier i en tid med økt ledighet og utrygghet.Kristin Krohn Devold

Informasjon om utdanningsmuligheter

I 2016 la NHO Reiseliv ned sin nettside for yrkesinformasjon som ble laget i forbindelse med kampanjemidler fra Nærings- og handelsdepartementet i 2009, verdenerdin.no. NHO Reiseliv velger å stå sammen med Kunnskapsdepartementet for å synliggjøre utdanningsmulighetene. Vi jobber aktivt inn mot Kunnskapsdepartementets nettside, utdanning.no, som er den nettsiden flest ungdom bruker når de leter etter informasjon om yrker og utdanning.

Privat utdanningsprogram

Norsk Restaurantskole fikk godkjent sin søknad for etablering av utdanningsprogrammet restaurant- og matfag i 2015. Utdanningsprogrammet er åpen for søknader og tar imot sitt første kull i august 2017. Utdanningen gir et bredere tilbud for de som ønsker fagbrev innen kokk- og servitøryrket.

Se også:

Tilbake til forsiden

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: