Kommunikasjon: Større trykk på næringspolitikk

#205

Kollasj med ulike medieklipp om økt reiselivsmoms i 2017.

NHO Reiseliv har i 2017 befestet sin posisjon som reiselivets viktigste stemme i politiske spørsmål.

Hensikten med kommunikasjonsarbeidet i NHO Reiseliv er å skape oppmerksomhet om forhold som angår våre medlemsbedrifter. Det gjør vi både i kanalene som vi kontrollerer selv, som nettsider og sosiale medier, og forsøksvis gjennom norske medier.

2017

Mål: I større grad enn tidligere synliggjøre næringspolitiske saker.

Resultat: Dobbelt så mye medieomtale av næringspolitiske saker som i 2016. 

I 2017 var NHO Reiseliv nevnt eller sitert i 1850 mediesaker. Tallet er langt lavere enn i 2016, som var et år med unormalt høy mediesynlighet på grunn av hotellstreiken våren 2016. Derimot var NHO Reiseliv omtalt i dobbelt så mange mediesaker om næringspolitiske rammevilkår i 2017 som i 2016, en utvikling helt i tråd med våre mål og prioriteringer.

Eksempler på næringspolitiske saker hvor NHO Reiseliv hadde høy mediesynlighet i 2017, er stortingsmeldingen om reiseliv og økningen av reiselivsmomsen. NHO Reiseliv reagerte svært sterkt på forslaget om økt reiselivsmoms, og det ble lagt ned stor innsats i å forsøke å stoppe økningen, blant annet gjennom mobilisering av lokale talspersoner over hele landet.

Høsten 2017 tok også NHO Reiseliv en aktiv rolle i #MeToo-debatten, blant annet gjennom holdningskampanjen #NotOnTheMenu sammen med Fellesforbundet, kampanjen The Saviour, og ved å gjennomføre kurs mot seksuell trakassering i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Tilbake til forsiden

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: