God deltakelse på kurs mot seksuell trakassering

Publisert

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv og Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm samarbeider for å forebygge seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Den 24. januar arrangerte NHO Reiseliv og Likestillings- og diskrimineringsombudet et kurs om forebygging av seksuell trakassering på arbeidsplassen. Mange små og store restauranter og overnattingssteder deltok, inkludert alle de store hotellkjedene.

Kurset er et ledd i et større samarbeidsprosjekt der partene i arbeidslivet har gått sammen i arbeidet med å hindre og forebygge seksuell trakassering i reiselivsnæringen.

– Seksuell trakassering er ikke en utfordring som løses med en enkelt kampanje. Et bredt samarbeid der alle parter i arbeidslivet jobber sammen er helt nødvendig for å hindre og forebygge at seksuell trakassering skjer på arbeidsplassen. Vi sitter på ulik kompetanse og oppnår mer om vi samarbeider, sa Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

– Jeg synes det er flott at NHO Reiseliv går foran som et godt eksempel. Jeg er glad for at vi kan bidra til at arbeidsgivere får på plass gode systemer for å forhindre og håndtere seksuell trakassering, sa likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm, som åpnet kurset sammen med Krohn Devold.

– Vi sitter på ulik kompetanse og oppnår mer om vi samarbeider Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv

«Hvor går grensen»

Kurset "Hvor går grensen" er ett av flere tiltak NHO Reiseliv har tatt initiativ til i samarbeid med Fellesforbundet, Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet.

– Vi ønsker å bidra til å skape gode og trygge arbeidsforhold i reiselivsnæringen. En felles front mot seksuell trakassering sender et signal om at det skal være nulltoleranse for seksuell trakassering i vår bransje, sier Krohn Devold. Hun legger til at reiseliv er en stor sysselsetter med over 160 000 årsverk, og at det er mange unge som jobber i bransjen.

– Mange unge har sitt første møte med arbeidslivet i en jobb på et hotell eller et serveringssted og det gjør det ekstra viktig å skape trygge rammer rundt dem, fortsetter Krohn Devold.

Stor interesse for kurset

Over 40 ledere og HR-ansvarlige innen hotell og servering deltok på kurset som ble avholdt 24. januar i Næringslivets Hus. Kurset gav informasjon om hva lovverket sier, og råd om forebyggende tiltak og veiledning tilknyttet varslingsrutiner. 

– Det var mange påmeldte på kurset, og det synes vi var utrolig bra. Det viser at medlemmene våre tar dette på alvor, og tar grep for å hindre og forebygge seksuell trakassering. Dette er et kurs vi vil kjøre flere ganger, og jeg oppfordrer alle ledere til å melde seg på, sier Krohn Devold.

– Kursene er laget for å gi mest mulig praktisk og konkret opplæring. Jeg er helt sikkert på at alle arbeidsgivere og fagforeninger trenger opplæring i hvordan de skal håndtere seksuell trakassering, for å skape trygge arbeidsplasser, fortsetter Bjurstrøm.

Utvikler maler for forebygging

Sammen med Likestillings- og diskrimineringsombudet jobber NHO Reiseliv nå med å utvikle en veileder for forebygging og håndtering av seksuell trakassering.

– Målet er at alle bedrifter har klare retningslinjer, maler for varslingsrutiner og en verktøykasse som hjelper dem med å gjøre forebygging og håndtering av seksuell trakassering til en del av personalpolitikken, avslutter Krohn Devold. 


Se også: 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: