Felles front mot seksuell trakassering

Publisert

#205

#NotOnTheMenu.

NHO Reiseliv og Fellesforbundet lanserer kampanjen #NotOnTheMenu for å bekjempe seksuell trakassering på norske serverings- og utesteder.

En samlet arbeidsgiver og arbeidstakerside i reiselivsnæringen ble allerede i vår enig om å samarbeide for å hindre og forebygge seksuell trakassering i reiselivsnæringen.

– Julebordsesongen er i full gang. Dette er en hyggelig høytid, men dessverre kan det være større sjanse for å bli utsatt for seksuell trakassering når det er mye alkohol involvert, sier leder i Fellesforbundet Jørn Eggum.

– Serveringspersonalet er ikke på menyen. Dette viktige budskapet håper vi at alle festglade nordmenn tar med seg inn i julebordsesongen, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

– Nordmenn ligger på verdenstoppen i likestilling, og det ønsker vi skal være representativt for vår bransje.
Vi har en høy andel kvinnelige ledere og god kjønnsbalanse. Det gir oss et godt grunnlag for å ta tak i dette. Vi aksepterer ikke seksuell trakassering i vår bransje Kristin Krohn Devold

Et arbeidsgiveransvar

Arbeidsgivere, kollegaer og arbeidstakere har et felles ansvar for helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Hovedansvaret for å hindre trakassering ligger imidlertid hos arbeidsgivere.

– Arbeidsgivere har en lovbestemt plikt å sikre et trygt arbeidsmiljø for sine ansatte. Det må være lav terskel for å melde ifra til leder dersom man opplever seksuell trakassering, og lederen må ta det seriøst og ta tak i det umiddelbart, sier Krohn Devold.

– Våre folk der ute er ikke trygge før alle arbeidsgivere tar dette på ramme alvor. Det er derfor gledelig at NHO er så tydelige. Samtidig er det ikke tvil om at denne kampanjen og er en klar oppfordring til alle gjester, sier Eggum.

  1. Plakater om seksuell trakassering

    Last ned plakater om seksuell trakassering, heng opp på arbeidsplassen og snakk om temaet.

– Snakk om temaet!

Fellesforbundet og NHO Reiseliv oppfordrer både ansatte og ledere til å ha et særlig søkelys på trivsel og sikkerhet i julebordstiden.

– Det er viktig at leder forbereder de ansatte på den perioden de går inn i. Snakk om temaet på personalmøtet, og etabler gode rutiner og praksis i forkant, som følges opp underveis. Forbered de ansatte på hvordan de skal støtte sine kollegaer og håndtere ubehagelige gjester, sier Krohn Devold.

– Vår erfaring er entydig. Ansatte i bedrifter med klare retningslinjer har det tryggere. De vet hvordan situasjoner skal håndteres og ikke minst følges opp. Kunder som trakasserer ansatte, har en bratt læringskurve når de får en telefon fra politiet dagen derpå, sier Eggum.

Tilbyr kurs i forebygging

Sammen med likestillings- og diskrimineringsombudet tilbyr NHO Reiseliv kurs og veiledere om hvordan forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen. Kurset er beregnet for bedriftsledere, avdelingsledere og HR-ansvarlige i bransjen. Initiativet har blitt godt mottatt av bransjen selv.

– Vi er positive til dette initiativet for bransjen, og vi ser god nytteverdi av et slikt kurs. Seksuell trakassering er uakseptabelt og skal ikke forekomme på våre hoteller eller serveringssteder, sier HMS-sjef Merete Krognes Alfstad Wigernes i Olav Thon Gruppen.

Se også: 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: