Jobbskaperen

2017 ble året da vi bygget relasjoner. Sammen med medlemmene våre har vi møtt stortingspolitikere fra hele landet for å synliggjøre reiselivets utfordringer og muligheter som en viktig jobbskaper.

Delingsøkonomi på agendaen

Årets første store sak for reiselivet var lanseringen av delingsøkonomiutvalgets rapport i februar. Det regjeringsoppnevnte utvalget hadde fått i oppdrag å vurdere mulighetene og utfordringene knyttet til delingsøkonomien. Utvalget konkluderte med at plattformaktører som Airbnb må gi skattedata til myndighetene og statistikkdata til Statistisk sentralbyrå. NHO Reiseliv har vært en sterk pådriver for at de globale unnasluntrerne skal rapportere data på lik linje med de etablerte hotellene. Nå gjenstår det at myndighetene følger opp og leverer raskt.

Første reiselivsmelding på 17 år

Den første stortingsmeldingen om reiseliv på 17 år ble presentert i mars. Mange av våre innspill var tatt inn i meldingen, inkludert gehør for ikke å innføre turistskatt. Vi fikk også gjennomslag for en verdsettelsesrabatt i formuebeskatningen av norskeide overnattingssteder. Meldingen ble ferdig behandlet i Stortinget i mai. I innstillingen fikk vi ytterligere gjennomslag blant annet for at ulike tilsyn skal koordineres bedre.

Veikart mot et bærekraftig reiseliv

I august var NHO Reiseliv en av ti aktører som leverte et nytt veikart mot et bærekraftig reiseliv til Klima- og miljødepartementet. Med dette veikartet har hele reiselivet og friluftslivet samlet seg for å utvikle reiselivet i grønn retning. Grønt reiseliv var også temaet for årskonferansen vår, som gikk av stabelen i Lillehammer i mai med rekordstor deltakelse. Jeg er svært fornøyd med at vi har klart å etablere årskonferansen som den viktigste møteplassen for reiselivsnæringen i Norge.

Økt reiselivsmoms

I forslaget til statsbudsjett for 2018, som ble presentert i oktober, gikk regjeringen inn for å øke momsen på flere reiselivstjenester fra 10 til 12 prosent. Reiselivet reagerte sterkt på forslaget, og vi mobiliserte alle krefter for å stoppe økningen. Medlemsbedrifter fra hele landet deltok i møter med fylkesbenkene på Stortinget for å synliggjøre de negative skadevirkningene av forslaget. Dessverre tapte vi kampen da de tre største partiene (H, Frp og AP) stemte for, men jeg er utrolig stolt over at vi klarte å mobilisere fem partier til å si nei. Vi hadde ikke klart dette uten støtten vi fikk fra våre medlemmer, og jeg vil rette en stor takk til alle bedriftene som bidro i denne kampen.

2017 ble året da vi bygget relasjoner Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv 

Et relasjonsbyggende år

2017 har vært et relasjonsbyggende år. Gjennom møter med fylkesbenkene klarte vi å skape gode relasjoner til alle partier på Stortinget. Og selv om vi ikke klarte å hindre momsøkningen er jeg helt sikker på at myndighetene vet mye mer om våre utfordringer nå enn de gjorde tidligere. Vi har også klart å synliggjøre reiselivet som en viktig jobbskaper. Norge står ovenfor en stor utfordring, og det er å få flere i arbeid og å skape flere arbeidsplasser. Reiseliv vokser og skaper arbeidsplasser i en tid der andre bransjer nedbemanner eller automatiserer. Vi kan derfor være en del av løsningen på de utfordringene som politikerne står ovenfor.

Kommunene som alliert

Kommunene kommer til å bli en viktig alliert for å skape flere private jobber. Mens staten er glad i bedriftsoverskudd, ønsker kommunene først og fremst private arbeidsplasser. Det handler om hvem som får hvilke skattepenger. Staten får bedriftsskatten, mens kommunene får beholde kommuneandelen av inntektsskatten fra de som jobber. Et viktig tiltak for 2018 blir å bygge relasjoner opp mot landets ordførere for å oppnå enda større kommunal satsing på reiselivet.

Veksten avtar

Hvis vi skal klare å skape flere jobber, må myndighetene legge til rette for at vi kan fortsette å vokse. Etter noen år med sterk turistvekst i 2014, 2015 og 2016 begynte veksten å avta i 2017. Det er derfor grunn til å være ekstra oppmerksom på reiselivets rammevilkår fremover. Fra 2016 til 2018 økte momsen på overnattinger med 50 prosent, og lønnskostnadene er økt gjennom lovpålagt minstelønn. Dette legger ytterligere press på en næring der ett av tre hoteller går med underskudd.

Verdien av arbeid

NHO Reiseliv vil fortsette arbeidet med å posisjonere reiselivsnæringen som en del av løsningen på Norges behov for å skape arbeidsplasser, styrke integrering og redusere utenforskap. Vi har derfor valgt «Verdien av arbeid» som tema for årskonferansen 2018. Det viktigste Norge har, er nemlig verdien av alles arbeidsinnsats. Det gjør at reiselivets rolle i samfunnet er viktigere enn noensinne.

Tilbake til forsiden

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: