test.
test.

Årsrapport 2018

Vi forenkler hverdagen for våre medlemmer og styrker norsk reiseliv.

Innkjøp og verving: Store vekstambisjoner

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden lanserte i 2018 en hårete vekstplan.

Innen utgangen av 2020 skal NHO Reiseliv Innkjøpskjeden ha nådd fem milliarder kroner i varekjøp. Det er hovedmålet i innkjøpskjedens nye markedsstrategi for årene 2018-2020, som ble presentert i mars 2018.

2018

Mål: Rekruttere 200 nye medlemsbedrifter til NHO Reiseliv Innkjøpskjeden og 100 nye til NHO Reiseliv.

Resultat: 167 nye medlemsbedrifter til NHO Reiseliv Innkjøpskjeden og 105 nye til NHO Reiseliv. 

NB! Ved utgangen av 2018 hadde NHO Reiseliv Innkjøpskjeden 2893 medlemsbedrifter, mens NHO Reiseliv hadde 3076 medlemsbedrifter ved årsslutt.

I 2018 kjøpte innkjøpskjedens medlemmer varer og tjenester for 3,355 milliarder kroner. Det er en økning på 300 millioner kroner fra 2017.

For å nå målet om fem milliarder kroner i varekjøp innen 2021 har innkjøpskjeden i 2018 blant annet utvidet staben med seks nye medarbeidere. Innkjøpsstaben teller dermed totalt 24 medarbeidere. Videre har innkjøpskjeden inngått et grossistuavhengig forhandlingsfellesskap med Knif Innkjøp, hvor målet er å sikre bedre betingelser for de respektive organisasjonenes medlemmer.

Fortsatt innsats for bærekraft i reiselivet

Partnerbonus og netthandel

  • NHO Reiseliv Innkjøpskjeden har i 2018 delt ut 288 millioner kroner (inkl. mva.) i partnerbonus til sine medlemmer. Det er en vekst på 12,94 prosent fra 2017.

  • 1118 medlemmer benyttet seg av Innkjøpskjedens netthandelsløsning i 2018. Det er 153 flere enn i 2017. Varekjøp via nettportalen i 2018 beløper seg til 1 435 803 262 kroner (eksl. mva.)

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden har også i 2018 engasjert seg sterkt i å øke oppslutningen om «Bransjeavtalen om redusert matsvinn». Over 60 bedrifter har så langt sluttet seg til målet i avtalen om å halvere matsvinnet i Norge innen 2030. Gjennom eierskapet i Matvett, som er mat- og serveringsbransjens selskap for å forebygge og redusere matsvinn i egne rekker, var NHO Reiseliv medarrangør av Foodscape-messen i september 2018. Foodscape er en arena som skal inspirere bedrifter til å arbeide med bærekraftig omstilling i egen virksomhet.

Se også:

Tilbake til forsiden

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: