Årsrapport 2022

På vei mot morgendagens reiseliv

Innkjøp og verving: Bærekraft og prisforhandling

#205

Illustrasjonsbilde: Pexels.

Medlemsveksten i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden fortsatte i 2022,

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden i 2022:

Ved årets slutt 31.12.22 var det 3 674 medlemmer av Innkjøpskjeden

Innkjøpskjeden er eid av medlemmene og overskuddet tilbakeføres tilbake til medlemmene gjennom en attraktiv bonusordning.

For året 2022 er det beregnet totalt å utbetale
280 millioner koner gjennom bonusordningen

 

Året 2022 var preget av stor usikkerhet rundt varetilgang og store prisøkninger på ett stort utvalg av vare og tjenester. Innsatsfaktorer som strøm, gass, transport emballasje, råvarer, lønn og valuta har vært en utfordring. 

Det er et stort kommunikasjonsbehov ut til medlemmene om å revurdere hvilke produkter man kjøper, reduserte mengder, redusere matsvinnet og sikre sin inntjening igjennom en kalkylekontroll.

Det er fremforhandlet avtaler med 173 leverandører innenfor mat, drikke, nonfood og tjenester. Av disse ble det i 2022 inngått 5 nye avtaler og 24 avtaler ble reforhandlet. Det ble prioritert å bruke mye ressurser på å forhandle ned prisøkningene for å redusere deler av prisøkningen.

Meldemsvekst og 280 millioner i bonus

Medlemsveksten i 2022 fortsatte og med en økning på 208 medlemmer

Ved årets slutt 31.12.22 var det 3674 medlemmer av Innkjøpskjeden, inklusive medlemmer fra andre NHO-organisasjoner. Totalt er det 2438 medlemmer i NHO Reiseliv også medlemmer i Innkjøpskjeden pr. 31.12.22

Innkjøpskjeden er eid av medlemmene og overskuddet tilbakeføres tilbake til medlemmene gjennom en attraktiv bonusordning. For året 2022 er det beregnet totalt å utbetale 280 mill.kr,  fordelt etter 4 bonusmodeller, ut til 3.466 medlemmer.

Se også:

Tilbake til forsiden

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: