Utdanning og kompetanse

Kokker i aksjon på Tjuvholmen Sjømatmagasin

Flinke fagfolk er en forutsetting for at Norge fortsatt skal vokse som reiselivsdestinasjon. NHO Reiseliv arbeider strategisk og politisk for å sikre riktig og nok arbeidskraft til norsk reiselivsnæring.

Nasjonens sysselsetting, innovasjonsevne og konkurransekraft er helt avhengig av god yrkesutdanning.  Yrkesutdanningene gir kompetanse i bedriftene, inkluderer flere unge og voksne i arbeidslivet, og er viktig for å ivareta et seriøst arbeidsliv.

Vi jobber målrettet med:

 • At reiselivsnæringens behov for kompetanse står høyt på den politiske dagsordenen

 • Å sikre at de nye læreplanene i Fagfornyelsen er tilpasset arbeidslivets behov 

 • At fylkene legger til rette for godt samarbeid med næringslivet i utdanningene

 • At lærebedrifter får den støtte og backing de trenger

 • Å bistå medlemsbedriftene i rekrutteringsarbeidet

 • Å støtte rekrutteringsprosjekter

Norge trenger flere kokker og servitører

Å skaffe kvalifiserte medarbeidere, spesielt faglært arbeidskraft, er en utfordring for mange reiselivsbedrifter. Rundt halvparten av våre medlemsbedrifter melder at tilgang på kvalifisert arbeidskraft er et hinder for ekspansjon.

NHO Reiseliv arbeider for at det skal bli enklere for våre medlemsbedrifter å få tak i riktig kompetanse. Vi jobber strategisk og politisk for å øke interessen for,  og å øke rekrutteringen til, de fagområdene som reiselivet trenger. Dette gjør vi blant annet gjennom å påvirke politikerne til å ta de riktige valgene for å øke rekrutteringen til bransjen.

Vi trenger en framtidsrettet utdanning som møter næringens behov

NHO Reiseliv en aktiv part i utviklingen av norsk utdanningspolitikk og fremtidens utdanningssystem, fra grunnskole til fagskole og høyere utdanning.

Dette gjør vi gjennom samarbeid med myndighetene og andre parter i utdanningssystemet: Vi er formell part i faglige råd, og engasjerer oss i utviklingsprosjekter og høringer.  Gjennom påvirkning av NHOs felles utdanningspolitikk øker vi muligheten for gjennomslag i saker som angår reiselivet.

 • Den 10-årige grunnskolen skal gi et godt grunnlag, enten elevene vil velge en fagutdanning eller ikke. De praktiske og estetiske fagene er viktige, og NHO Reiseliv ønsker sterkere søkelys på Mat og Helse og håndverksfagene.

 • Et framtidsrettet arbeidsliv trenger verdens beste fagopplæring. Vi mener at høy kvalitet og relevans gjennom hele opplæringsløpet er viktig for at flere fullfører videregåenede skole med fagrev.

 • Lærlingemodellen, der skolen og bedriften deler på ansvaret,  må vernes og videreutvikles. Som lærebedrifter spiller medlemmene i NHO Reiseliv en viktig rolle i å utdanne framtidens fagfolk.

 • Økt bruk av praktiske fag, bedre karriereveiledning,  ny struktur for yrkesfag i videregående skole og Fagfornyelsen er viktige momenter for å heve kvaliteten på yrkesfaglig utdanning i Norge. 

 • Det er vesentlig at elevenes tidlige møte med faget Mat og helse i grunnskolen preges av engasjerte og faglig sterke lærere. Elever som velger restaurant- og matfag må ha faglig sterke lærere i alle fag og møte praksis tidlig.  Derfor må lærerutdanningene være oppdaterte, og det må finnes relevante tilbud for etter- og videreutdanning for lærere som jobber i fagopplæringen.

   

NHO Reiseliv i faglige råd

De faglige rådene er rådgivende organer for statlige utdanningsmyndigheter. Rådene skal fremme behov og synspunkter fra arbeidslivet ovenfor myndighetene, og har innflytelse på hele opplæringsløpet.

NHO Reiseliv sitter i Faglig råd for restaurant og matfag og leder Faglig råd for salg, service og reiseliv. Ta gjerne kontakt med oss for innspill til saker som bør løftes i rådene, eller kommentarer til pågående prosesser.

Siste nytt om utdanning og kompetanse:

 1. Gullgaffelen til Bent Stiansen

  Bent Stiansen hedres med Bocuse d'Or Norges ærespris for et sterkt livslangt engasjement for norsk gastronomikultur.

 2. Klare for nordisk mesterskap

  Nordisk mesterskap for kokk- og servitørlærlinger 2024 arrangeres i Finland i april. Nitten år gamle Selima, Hanna, Anna og Sara skal representere Norge.

Dokumenter

Siste høringssvar og dokumenter fra NHO Reiseliv om utdanning og kompetanse

 1. Høring forskrift til ny opplæringslov og forskrift til privatskoleloven

  NHO Reiseliv mener opplæringskontorene må kunne være part i lærekontrakten, samt at modulstrukturert fag- og yrkesopplæring må tilbys i alle fylker, uten å fortrenge andre ordninger for den voksne målgruppa.

 2. Brev om gjennomføring av kunnskapsprøven på engelsk

  NHO Reiseliv og Hovedorganisasjonen Virke står sammen og ber om at kunnskapsprøven regulert i alkoholloven skal tilbys på engelsk i tillegg til norsk.

 3. Brev om etablererprøven på engelsk

  NHO Reiseliv og Hovedorganisasjonen Virke står sammen og ber om at etablererprøven for daglig leder av serveringssted skal tilbys på engelsk i tillegg til norsk.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Et portrettbilde av en ansatt

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva som er problemet. Oppgi gjerne e-post slik at vi kan kontakte deg tilbake:

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: