Foto: Brooke Lark, Unsplash.com
Foto: Brooke Lark, Unsplash.com

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

Innkjøpskjeden + Horecainnkjøp = smarte innkjøp

Innhold

Leverandøroppfølging- bærekraftig innkjøp

Nyhet, Innkjøp

Publisert

Vi følger opp miljø og samfunnsansvar hos alle våre samarbeidspartnere

Våre medlemmer skal føle seg trygge på varer og tjenester de kjøper gjennom våre avtaler. Dette fordrer at vi må ha oversikt over arbeidet med miljø og samfunnsansvar hos våre samarbeidspartnere.

Oppfølging av samarbeidspartnere

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden kartlegger og følger opp alle våre samarbeidspartnere. I fjor høst lanserte vi den første runden med elektronisk egenrapportering, hvor vi kartla ambisjoner og tiltak knyttet til blant annet:

  • menneskerettigheter
  • arbeidsforhold
  • barnearbeid
  • miljøkriminalitet og uvettig ressursbruk

I etterkant gikk vi i dialog med 20 utvalgte samarbeidspartnere som hadde levert mangelfulle besvarelser eller som ikke møtte våre krav. Vi har opplevd positiv respons på at vi følger opp egenrapporteringen og samarbeidet om forbedringer er godt. 

Ny egenrapportering i 2016

Nå i høst vil alle samarbeidspartnere gjennomføre ny egenrapportering. Der kan de legge inn endringer som har skjedd etter arbeid på dette området de siste 12 månedene. Vi gleder oss til å se utviklingen og vil også denne gangen følge opp utvalgte leverandører og områder. 

Informasjon som medlemmer kan benytte

Vi utarbeider i disse dager noe informasjon som våre medlemsbedrifter kan bruke som vedlegg i anbudsprosesser og ved forespørsler. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller ønsker rundt dette.


Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: