Foto: Brooke Lark, Unsplash.com.
Foto: Brooke Lark, Unsplash.com.

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

Innkjøpskjeden + Horecainnkjøp = smarte innkjøp

Har delt ut 190 millioner kr i partnerbonus

Publisert

Distriktssjef Midt-Norge NHO Reiseliv Innkjøpskjeden Erlend-Andre Iversen med eier av Graffi Grill, Knut Westrum Nielsen.

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden har i 2022 delt ut over 190 mill kroner totalt i partnerbonus til sine medlemmer, og en av bedriftene som har mottatt sin del av dette er Graffi Grill.

Mange medlemmer av NHO Reiseliv Innkjøpskjeden har fått god nytte av opparbeidet partnerbonus for 2021, som de nå har fått på sin konto.

Tre restauranter og ett produksjonskjøkken

Vi var på besøk hos Graffi Grill Midtbyen i Trondheim og møtte en av eierne, Knut Westrum Nielsen. Knut eier Graffi grill restauranter sammen med Roger Stokbakken. De har drevet konseptet siden 2006 og det som startet med en restaurant, har vokst seg videre til tre restauranter og ett produksjonskjøkken. Jakin Høie har vært med som kjøkkensjef siden starten av den første restauranten.

Fantastisk bonusordning og god sparrepartner

- Graffi Grill sine restauranter får normalt 2.mill kroner i partnerbonus hvert år fra NHO Reiseliv Innkjøpskjeden, dette gjør at vi kan holde utsalgs prisen på mat og drikke på et akseptabelt nivå, derav flere gjester og brukere, sier eier av Graffi Grill Knut Westrum Nielsen.

I tillegg til bonusen vi får hvert år, har vi en god sparrepartner i NHO Reiseliv Innkjøpskjedens distriktssjef Erlend-Andre Iversen. Vi opplever han som en veldig engasjert og lyttende person som gir profesjonell service. Det å få gode råd slik at vi får mest mulig ut av innkjøpsavtalene og mest mulig igjen på bunnlinjen, er noe vi setter stor pris på.

Stort fokus på bærekraft

I Graffi er vi veldig opptatt av fair trade og det å vite at Innkjøpskjeden har et så høyt fokus på bærekraftig arbeide, gjør at vi føler oss trygge på produktene vi kjøper inn og serverer ut til våre gjester. På vårt kjøkken sorteres matsvinn for kompostering og ender opp som næringsrik jord. Frityroljen blir resirkulert til biogass og brukt som drivstoff. På vårt produksjons-kjøkken er det også et stadig fokus på å benytte alle deler av råvaren slik matsvinn blir minimert.

- Vi bruker NHO Reiseliv Innkjøpskjeden aktivt for å skaffe oss kunnskap om hva som beveger seg i bransjen, hvilke varer som kommer, nye leverandører og hvordan neste 3-6mnd ser ut. Slik info gjør det lettere å orientere seg i markedet og lettere å planlegge fremover, og ikke minst er det en forsikring å vite at man alltid får en bonus på toppen av det hele hvert år, sier driftssjef i Graffi Grill, Clas Skjeldam.

- Vi tar det som en tillitserklæring at svært mange seriøse, veldrevne og kvalitetsbevisste bedrifter er medlem hos oss, og ser verdien i alle de gode medlemsfordelene vi tilbyr, sier Salg- og markedssjef i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden Javvad Latif.

Vi driver på non-profit basis

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden er eid av medlemmene og overskuddet tilbakeføres medlemmene gjennom en attraktiv bonusordning.

Vi har avtaler med et bredt spekter av samarbeidspartnere innen mat, drikke, non-food og tjenester. I tillegg til de gode rabattene man får direkte på faktura, går våre økonomiske ytelser som fremforhandles med våre samarbeidspartnere uavkortet og direkte til medlemmene via en attraktiv bonusordning. Vi driver på non-profit basis og våre bonusordninger som blir utbetalt til våre medlemmer årlig, kommer godt med i deres daglige drift.

Mange av medlemmene opplever at bonusutbetalingene fra NHO Reiseliv Innkjøpskjeden er 5-10 ganger større enn medlemskontingenten til NHO Reiseliv, sier Salgs -og markedssjef i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden Javvad Latif.

 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: