Foto: Brooke Lark, Unsplash.com.
Foto: Brooke Lark, Unsplash.com.

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

Innkjøpskjeden + Horecainnkjøp = smarte innkjøp

Fra 1. januar 2023 kommer det nye krav til utsortering av avfall

Publisert

Retura søppelbil med mann som håndterer avfall.

Regjeringen har vedtatt nye utsorteringskrav for husholdnings- og næringsavfall fra 01.01.2023. Den nye lovendringen gjør at det vil bli innført nye plikter for kommuner, næringskunder og avfallsmottak, og vi anbefaler at dere starter forberedelsene allerede nå.

De nye kravene omfatter plastavfall, inkl. landbruksplast, og plast som ikke er emballasje. Den omfatter også matavfall, samt hage- og parkavfall. For alle disse avfallstypene kommer det nå nye utsorteringskrav som blir gjeldende fra nyttår.

Retura Norge kan hjelpe med å tilrettelegge og sikre at din bedrift har de riktige avfallsløsningene og utstyret for å imøtekomme de nye kravene.

Utsorteringskrav for mat- og plastavfall

Kravene gjelder for hele Norge, og omfatter alle virksomheter som produserer husholdningslignende avfall. Husholdningslignende avfall er i denne sammenheng matavfall og plastemballasje, og er avfall som ligner den type som oppstår i eget hjem. For deg som er næringskunde betyr dette at hvis din virksomhet produserer husholdningslignende avfall som nevnt over må disse avfallstypene sorteres ut fra nyttår. Disse skal altså ikke kastes med restavfallet, men sorteres ut som egne
avfallsfraksjoner.

Næringskunder som benytter landbruksplast, må utsortere dette. Hvis virksomheten din har matavfall med plastemballasje pågår det en diskusjon om lovendringen vil kreve avemballering og utsortering hos eieren av avfallet, altså i butikk eller på lokasjon. Informasjon om dette vil komme når avklaring foreligger.

Formålet med de nye kravene

Formålet med de nye kravene er å øke materialgjenvinningen av både husholdningsavfall og næringsavfall slik at vi får bedre ressursutnyttelse, beskytter miljøet og reduserer klimagassutslippene. Hele forskriften er tilgjengelig på Lovdata under «Forskrift om endring i avfallsforskriften (utsortering og materialgjenvinning av bioavfall og plastavfall)». Under kapittel 10a-2 kan du også lese mer om unntakene fra forskriften, som blant annet omfatter noen avfallstyper som er fritatt fra de nye kravene.

Mer og bedre kildesortering

For mange av våre kunder vil lovendringen føre til mer og bedre kildesortering, som igjen vil slå positivt ut på sorteringsgraden i miljørapporter og statistikker. Den siste tiden har også CO2-avgift på avfallsforbrenning gjort at det er blitt dyrere å kaste restavfall. God kildesortering har derfor en direkte påvirkning på både miljø og økonomi!

Start forberedelsene nå

For å gjøre deg klar for det nye regelverket og kravene som kommer fra 1.1.2023, anbefaler vi å starte forberedelsene allerede nå. Våre lokale Retura-selskaper kan hjelpe med å tilrettelegge og sikre at deres avdelinger har de riktige avfallsløsningene og utstyret for å imøtekomme de nye kravene. Vi kan også tilby avfallsmerker og merkemateriell basert på det nye nasjonale merkesystemet slik at de ansatte enkelt kan forstå hva som skal kastes hvor. På våre nettsider www.retura.no kan dere laste ned gratis faktaark og sorteringsguider som kan være til hjelp for å sikre best mulig kildesortering.

Sammen finner vi de riktige avfallsløsningene for deg og din bedrift!

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål til forskriftene eller ønsker mer informasjon om hva lovendringen betyr for deg og din virksomhet.

Kontakt

Retura Norge AS
Telefon: 815 52 300
E-post: post@retura.no
Nettside: retura.no

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: