Årsrapport 2016

Vi arbeider for å forenkle hverdagen for våre medlemmer og styrke norsk reiseliv.

Juridisk: Krevende tariffoppgjør

#205

NHO Reiselivs forhandlingsleder Jostein Hansen og Fellesforbundets Clas Delp utveksler krav i forbindelse med tariffoppgjøret 2016.

Tariffoppgjøret 2016 var et vanskelig og krevende oppgjør som endte med streik.

2016

Mål: Være en viktig støttespiller, gi juridisk bistand og forenkle arbeidshverdagen til våre medlemmer. Et viktig mål for 2016 var å sikre et akseptabelt resultat i tarifforhandlingene. 

Resultat: Unngikk ikke streik, men sikret et akseptabelt resultat i tariffoppgjøret.

Tariffoppgjøret 2016 var et forbundsvist hovedoppgjør som ble gjennomført med en fire uker lang streik før partene kom til enighet. Fellesforbundets hovedkrav var rett til lokale forhandlinger. NHO Reiseliv ga lokal forhandlingsrett, men fikk gjennomslag for kjedevise forhandlinger. Det vil si at hotellkjeder og eiere av mer enn én bedrift kan forhandle samlet. Fellesforbundet krevde også allmenngjøring av Riksavtalen og et økonomisk tillegg som var dobbelt så stort som rammen i frontfaget. NHO Reiselivs tariffutvalg kunne ikke akseptere disse kravene.

På nivå med frontfaget

NHO Reiseliv er godt fornøyd med at krone- og helgetillegget ble vesentlig lavere enn Fellesforbundets opprinnelige krav og på linje med frontfaget.

NHO Reiseliv er også tilfreds med at vårt krav om endelig å avvikle prosentlønnssystemet fikk gjennomslag. Ordningen har vært for dyr og problematisk for enkelte av våre medlemmer.

Presset lønnsomhet

Tariffoppgjøret 2016 var vanskelig og krevende. Våre medlemmer må være forberedt på streik også i fremtiden når Fellesforbundet fremmer krav som ikke kan aksepteres.

Når slike krav fra de fagorganiserte kommer, er det viktig at NHO Reiseliv har evne til å stå imot. Mange reiselivsbedrifter har presset lønnsomhet, og kostbare lønnsoppgjør vil føre til at flere bedrifter må legge ned. I etterkant av en konflikt vil berørte medlemsbedrifter få kompensasjon fra konfliktfondet for en god del av sine tap.

Mange tilsyn

Arbeidstilsynet varslet i 2014 en storsatsing på 20 000 tilsyn i 2015 og 2016. Denne satsingen har ført til at advokatene i NHO Reiseliv har bistått medlemmene i et betydelig antall tilsynssaker. Tilsynene har vært knyttet til arbeidsmiljølovens regler om arbeidskontrakter, arbeidstid og overtid. Kravene til føring av personallister har ført til en stor økning i antall henvendelser.

Et omfattende regelverk kombinert med mange tilsyn kan oppleves som svært belastende for bedriftene. Mange trenger advokatenes hjelp til å svare tilsynsmyndighetene og eventuelt til å klage på vedtak. Dette har ført til at advokatene ikke har kunnet påta seg andre juridiske saker ut over arbeidsrettssaker hvor medlemmene har krav på bistand. 

Tilsynsfilm

Våre medlemmer settes under lupen hver eneste dag. Dessverre er det mange som opplever at de ikke får den veiledningen de trenger under tilsyn. Her har vi tillatt oss å sette selveste «tilsynet» under lupen for å vise hvor skoen trykker:

Våre medlemmer settes under lupen hver eneste dag. Dessverre er det mange som opplever at de ikke får den veiledningen de trenger under tilsyn. I filmen til høyre har vi tillatt oss å sette selveste «tilsynet» under lupen for å vise hvor skoen trykker.

Nedbemanning

Reiseliv er en av næringene som rammes først i økonomiske nedgangstider. Mens NHO Reiselivs advokater også i 2016 har bistått i saker som omhandler nedbemanninger, ser tendensen ut til å avta. Årsaken til nedbemanningene ligger stort sett i omstrukturering, da bedriftene ønsker å være føre var, og at noen distrikter rammes tidligere enn andre i økonomiske nedgangstider. Omstillinger kan være viktige for å klare å beholde driften i tøffe økonomiske tider. I tillegg er det flere store hoteller som har stengt driften for å renovere, bygge om eller bygge på.

Mange enkeltsaker

Cirka 90 prosent av sakene som NHO Reiselivs advokater jobber med, er enkeltsaker for enkeltbedrifter, hovedsakelig knyttet til arbeidsrett, alkoholloven og serveringsloven.

Se også:

Tilbake til forsiden

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: