Årsrapport 2016

Vi arbeider for å forenkle hverdagen for våre medlemmer og styrke norsk reiseliv.

Kommunikasjon: Økt synlighet og digital satsing

#205

Administrerende direktør Kristin Krohn Devold intervjues av TV2.

NHO Reiseliv tar en stadig sterkere posisjon som reiselivets viktigste talerør. Et viktig hovedbudskap i 2016 har vært at reiseliv er en moderne næring i vekst som skaper arbeidsplasser.

2016

Mål: Et viktig virkemiddel i arbeidet med å få politisk gjennomslag handler om vårt strategiske kommunikasjonsarbeid. I 2016 har vi hatt en økt satsing på digital kommunikasjon, og har jobbet med å forenkle tilgang til informasjon via nye digitale tjenester. 

Resultat: Vi har lansert nye nettsider som skal gjøre det enkelt for en arbeidsgiver å finne informasjon og utføre viktige oppgaver.  I 2016 økte antall sidevisninger med 43 prosent sammenlignet med 2015. 

I 2016 var NHO Reiseliv nevnt eller sitert i 3380 mediesaker. En stor del av omtalen omhandler streiken, som skapte stor medieoppmerksomhet. Ser man bort fra disse oppslagene har det likevel vært en økning i antall medieoppslag på 9 prosent fra året før. Vi ser også en stor økning i synlighet i de store riksmediene, og har hatt flere innslag i TV og radio enn tidligere år.


Streiken

En viktig hendelse i 2016 var streiken som førte til et voldsomt medietrykk. NHO Reiseliv var omtalt i over 1000 oppslag i løpet av de fire ukene streiken pågikk. For NHO Reiseliv var det viktig å skape forståelse for at reiseliv er en næring med små marginer. Et moderat oppgjør var nødvendig for å sikre arbeidsplasser og unngå oppsigelser.

Nye nhoreiseliv.no ble en viktig informasjonskanal under streiken. Det ble publisert 27 nyhetssaker, som er én sak per dag i gjennomsnitt under hele streikeperioden. Nettsiden var en viktig kilde til informasjon, både for medlemmer og for journalister, og den avlastet juristene som fikk mange telefoner fra medlemmer. Det var også ekstra viktig for NHO Reiseliv å være tilgjengelig og synlig i sosiale medier i denne perioden.


Optimistisk næring

Et viktig hovedbudskap i NHO Reiselivs kommunikasjon har vært at reiselivet er en moderne næring i vekst som skaper arbeidsplasser i en tid der andre bransjer nedbemanner. NHOs økonomibarometer for tredje kvartal 2016 viste at reiseliv var den mest optimistiske næringen etter en sommer med rekordhøye besøkstall. Dette skapte vi mye blest rundt, og resultatet ble over 50 oppslag der NHO Reiseliv var kilde til sommerens besøkstall. Økonomibarometeret ble nevt i over 70 oppslag. (Forslag til bilde: Helsiden i DN)

Næringspolitisk fagsjef Ingjerd Sælid Gilhus på TV2 Nyhetskanalen om nordmenns sommerferieplaner.

Kartlegging av nordmenns ferieplaner

NHO Reiseliv gjennomfører fire gallup-undersøkelser i året for å kartlegge nordmenns ferieplaner, trender og utviklingstrekk. I 2016 var undersøkelsene nevnt i 270 medieklipp. Denne omtalen bidrar til å bygge Norges omdømme som et attraktivt ferieland og gir et positivt bilde av en næring i vekst.


Delingsøkonomi

Delingsøkonomi var gjenstand for stor debatt i mediene i 2016. NHO Reiseliv-direktøren ble en tydelig stemme i denne debatten, og er sitert i om lag 70 medieoppslag om temaet. For NHO Reiseliv har det vært viktig å kommunisere at vi er positive til delingsøkonomien og de mulighetene den gir, men at de nye aktørene må skattlegges for å sikre like konkurransevilkår.


Utvikling i digitale kanaler

NHO Reiseliv er til stede i mange ulike digitale kanaler. Vårt overordnede mål er maks digital synlighet i alle de kanaler vi velger å være til stede i, herunder søkemotorer som Google. Hvor godt vi lykkes med å produsere bra, engasjerende innhold og løsninger som brukerne våre trenger, avhenger av at vi har medarbeidere med høy digital kompetanse. Vi har kommet et godt stykke på vei i 2016 og gleder oss til fortsettelsen.


Nye nettsider: nhoreiseliv.no 

30. mars 2016 lanserte vi nye nhoreiseliv.no som gjør det enklere for medlemmene våre å finne informasjon og utføre viktige oppgaver. I 2016 økte antall sidevisninger med 43 prosent sammenlighet med 2015. Men 2016 var da også et spesielt år både på grunn av nye nettsider, og på grunn av streiken som bidro til økt trafikk.


Arbinn.no

I oktober 2016 lanserte NHO sin nye digitale tjeneste for arbeidsgivere, Arbinn.no. Fra nhoreiseliv.no ledes brukerne til Arbinn hvor de finner oppdatert informasjon om arbeidsrett, hms og andre nyttige temaer. 


Sosiale kanaler

Vi bruker sosiale kanaler aktivt for å spre våre budskap. Engasjementet både på Facebook og Instagram nådde nye høyder i 2016. På Facebook økte antall følgere med 19 prosent fra 7600 til 9040. På Instagram økte antall følgere med 52 prosent fra 2700 til 4100. Vår aktivitet på Twitter er også økende; kanalen egner seg spesielt godt til å synliggjøre viktige politiske saker vi jobber med.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: