Innkjøp og verving: Fortsatt innsats for et bærekraftig reiseliv

Arbeidet med å fremme bærekraftig innkjøp og redusere matsvinn har fortsatt for fullt i 2017.

2017

Mål: Sikre at flere av våre leverandører oppfyller krav til bærekraftig innkjøp.

Resultat: 84 prosent av leverandørene oppgir at de har en overordnet strategi for bærekraftig innkjøp i 2017, en økning på fem prosent fra 2016.

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden har som mål å sikre en bærekraftig utvikling av norsk reiseliv. Medlemmene skal føle seg trygge på at varer og tjenester de kjøper gjennom våre avtaler, er produsert etter høye etiske, miljømessige og sosiale standarder. Det krever at vi har oversikt over arbeidet med bærekraft hos leverandørene.

84 prosent av leverandørene oppgir at de i 2017 har en overordnet strategi for bærekraftig innkjøp, en økning fra 80 prosent i 2016. 99 prosent svarer at de stiller miljøkrav innenfor egen virksomhet, og 94 prosent svarer ja på spørsmål om de har et inkluderende arbeidsliv.

Antallet leverandører som rapporterer om bærekraft, har dessuten økt fra 123 i 2016 til 145 i 2017.

Partnerbonus og netthandel

  • NHO Reiseliv Innkjøpskjeden har i 2017 delt ut 255 millioner kroner (inkl. mva.) i partnerbonus til sine medlemmer. Det er en vekst på 13,72 prosent fra 2016.
  • 965 medlemmer benyttet seg av Innkjøpskjedens netthandelsløsning i 2017. Det er 328 flere enn i 2016. Varekjøp via nettportalen i 2017 beløper seg til 1 010 541 218 kroner (eksl. mva.)

Sommeren 2017 var NHO Reiseliv en av flere bransjeorganisasjoner som undertegnet en ny avtale om å redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030. I september samme år signerte 42 bedrifter fra hele matkjeden, inkludert Scandic Hotels Norge, Thon Hotels og Nordic Choice Hotels, den samme forpliktende avtalen. NHO Reiselivs arbeid på dette området koordineres av NHO Reiseliv Innkjøpskjeden.

Ved utgangen av 2017 hadde NHO Reiseliv 3004 medlemmer, en økning på åtte prosent fra 2789 i 2016.

Se også:

Tilbake til forsiden

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: