Årsrapport 2016

Vi arbeider for å forenkle hverdagen for våre medlemmer og styrke norsk reiseliv.

Innkjøp: Bærekraft i høysetet

Morten Malting, direktør for mat og drikke i Scandic Hotels Norge, forteller om hotellkjedens arbeid med matsvinn og bærekraft.

Å bidra til et mer bærekraftig reiseliv er en prioritert oppgave for NHO Reiseliv Innkjøpskjeden.

2016

Mål: Innkjøpskjeden jobber for gode innkjøpsbetingelser for våre medlemmer. Målet er å øke lønnsomheten for våre bedrifter. Et viktig mål for 2016 har vært å sikre at våre leverandører oppfyller krav til bærekraftig innkjøp.

Resultat: 80 prosent av leverandørene oppgir at de i 2016 hadde en overordnet strategi for bærekraftig innkjøp. Året før hadde 73 prosent en slik strategi. 

NHO Reiseliv har en av Norges største innkjøpskjeder for frittstående overnattings- og serveringssteder. Et viktig mål for NHO Reiseliv Innkjøpskjeden er å sikre en langsiktig og bærekraftig utvikling av norsk reiseliv.

Våre medlemmer skal føle seg trygge på at varer og tjenester de kjøper gjennom våre avtaler, er produsert etter høye etiske, miljømessige og sosiale standarder. Det fordrer at vi må ha oversikt over arbeidet med miljø og samfunnsansvar hos våre samarbeidspartnere.

Etter at Innkjøpskjeden i 2015 kartla hvordan leverandører forholder seg til krav innen etikk og samfunnsmoral, har alle samarbeidspartnere i 2016 gjennomført egenrapportering på flere felt.

Partnerbonus og netthandel

  • NHO Reiseliv Innkjøpskjeden har i 2016 delt ut 220 millioner kroner (inkl. mva.) i partnerbonus til sine medlemmer. Det er en vekst på 18,92 prosent fra 2015.
  • I tillegg delte Innkjøpskjeden ut en ekstraordinær partnerbonus basert på 2013-2015-tall på 56 millioner kroner. 
  • 637 medlemmer benyttet seg av Innkjøpskjedens netthandelsløsning i 2016. Det er 212 flere enn i 2015. Varekjøp via nettportalen i 2016 beløper seg til 731 362 764 kroner (eksl. mva)

Egenrapporteringen viser positiv bevegelse fra 2015 til 2016. 80 prosent av leverandørene oppgir at de i 2016 hadde en overordnet strategi for bærekraftig innkjøp. Året før hadde 73 prosent en slik strategi, ifølge egenrapporteringen.

98 prosent har etiske retningslinjer innenfor miljø i 2016, mot 97 prosent i 2015. Videre har 96 prosent etiske retningslinjer når det gjelder inkluderende arbeidsliv, en økning fra 95 prosent i 2015.

Vi har opplevd positiv respons på at vi følger opp egenrapporteringen, og samarbeidet om forbedringer er godt.

Innsats for mindre salt

For mye salt fører til økt blodtrykk, og høyt blodtrykk er en av de viktigste risikofaktorene for redusert folkehelse. Vi spiser dobbelt så mye salt som anbefalt. Om lag tre fjerdedeler av saltinntaket kommer fra industribearbeidet mat.

Medlemsbedrifter i NHO Reiseliv og Innkjøpskjeden har i 2016 tatt et felles ansvar for å bidra til redusert bruk av salt i råvarer samt i tilberedning og servering av måltider. Det skjer blant annet gjennom «Saltpartnerskapet», som er et samarbeid mellom myndigheter, forskningsinstitusjoner, interesseorganisasjoner og matbransjen.

Det første nasjonale målet i Norge er å redusere saltinntaket med 15 prosent innen utgangen av 2018. Innen 2025 er målet 30 prosent mindre salt enn i dag.

Satsing på å redusere matsvinn

I samarbeid med Matvett, som er mat- og serveringsbransjens satsing på å redusere matsvinn i Norge, har Innkjøpskjeden i 2016 gjort et fremstøt for å få flere serveringsbedrifter og grossister med i kampen mot matsvinn.

Budskapet fra Innkjøpskjeden er krystallklart: Å redusere matsvinnet er både gunstig for miljøet, moralsk viktig og lønnsomt for den enkelte bedrift.

Se også:

Tilbake til forsiden

Våre medlemmer kjøpte varer og tjenester for 2,9 milliarder kroner via Innkjøpskjeden i 2016.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: