Årsrapport 2016

Vi arbeider for å forenkle hverdagen for våre medlemmer og styrke norsk reiseliv.

Fremtidsnæringen

Vi legger bak oss nok et rekordår for norsk reiseliv. Flere turister betyr flere arbeidsplasser. Reiseliv er i ferd med å bli en av pilarene som Norge kan lene seg på.

2016 ble nok et rekordår for norsk reiseliv. For tredje året på rad fikk vi en rekordstor vekst i antall besøkende. Flere nordmenn velger å feriere i Norge, og veksten av utenlandske turister har vært betydelig. Ved utgangen av 2016 var reiselivsnæringen en av næringene i privat sektor med størst sysselsettingsvekst. Flere unge arbeidstakere har fått øynene opp for karrieremulighetene som reiseliv byr på. Det blir også stadig større politisk bevissthet rundt reiselivsnæringen som en viktig sysselsetter og verdiskaper.

Jobber for mer makt til bedriftene

Norsk reiseliv har imidlertid noen utfordringer som det er viktig å ta tak i. En av disse er fremveksten av multinasjonale nettbaserte bookingselskaper, såkalte «Online Travel Agencies» (OTA). Disse tar en stadig større del av reiselivskaka, vel å merke uten å bidra med sysselsetting eller skatteinntekter til Norge. Selskaper som Booking.com tar seg godt betalt for at hotellene skal kunne markedsføre seg på deres plattform.

– Med en provisjon på opp mot 30 prosent legger OTA-ene beslag på en vesentlig del av verdiskapingen til norske overnattingsbedrifter. Kristin Krohn Devold 

Reiselivsnæringen i Europa jobber nå aktivt for å regulere og dempe makten til disse aktørene. Blant annet er det flere land som jobber for å bekjempe den såkalte «Rate Parity Clause»-praksisen, der bookingselskapene nekter hotellene å tilby en lavere pris direkte til kundene enn den prisen som er oppgitt på bookingselskapets side. NHO Reiseliv er tilknyttet en internasjonal arbeidsgruppe om OTA-er gjennom HOTREC, vår europeiske paraplyorganisasjon for hoteller, restauranter og kafeer. Det gir oss mulighet til å følge utviklingen og lovgivningen i Europa kontinuerlig.

Mister skatteinntekter

En annen utfordring er de nye tjenestene i delingsøkonomien, som Airbnb. De siste årene har Airbnb vokst seg store internasjonalt, og tar en økende andel av overnattingsgjestene. Disse aktørene rapporterer verken overnattingsstatistikk eller skattedata for utleierne til norske myndigheter. Det betyr at store inntektsstrømmer er utenfor offentlig kontroll, og at skatteinntekter forsvinner ut av landet. NHO har vært en sterk pådriver for å pålegge både statistikk- og skatterapportering for alle de nye plattformselskapene. Flertallet i delingsøkonomiutvalget, der NHO har vært representert, har støttet forslaget.

Et moderat lønnsoppgjør

Lønnsnivået i reiselivet ligger fortsatt godt over lønnsnivået til våre skandinaviske konkurrenter. Det påvirker lønnsomhetsnivået i Norge. Over en av tre overnattingsbedrifter har røde tall. Det betyr at moderate lønnsoppgjør vil være spesielt viktig for vår personellintensive bransje i årene fremover.

NHO Reiseliv legger ned et stort arbeid i de årlige lønnsoppgjørene. Det skjer i tett samarbeid med tariffutvalget, som utelukkende består av medlemsbedrifter.

Våren 2016 var det streik i vel fire uker. Konflikten endte med et balansert resultat for reiselivsnæringens del. Lønnsveksten ble om lag som for næringslivet for øvrig. NHO Reiseliv aksepterte kravet om lokale forhandlinger mot at grupper med flere bedrifter kan forhandle samlet. I tillegg fikk NHO Reiseliv gjennomslag for å avvikle prosentlønnsordningen.

En viktig sysselsetter

De siste årene har vi sett en økning i arbeidsledighet i Norge. Det er derfor viktigere enn noen gang å skape arbeidsplasser og forhindre at noen faller utenfor. Internasjonalt forventes reiselivet å vokse med 66 prosent frem til 2030. Det betyr at vi kan skape betydelige verdier og arbeidsplasser de neste årene. For å sikre fortsatt vekst i internasjonale turistankomster til Norge, er det nødvendig med en politikk som legger til rette for en stabil kronekurs. Det er også avgjørende at næringen ikke rammes av nye skatter og avgifter som fordyrer det norske reiselivsproduktet.

Et moderne, bærekraftig reisemål

Norsk reiseliv har flere viktige komparative fortrinn. Vi har unik natur og et kulturliv med spennende og festivaler og opplevelser. Næringen har kommet langt i digitaliseringsprosessen og mange bedrifter tilbyr moderne betalings- og bookingløsninger. Vi er et trygt land å reise til, og mange ser på Norge som et bærekraftig reisemål med ren og stille natur. Et moderne, digitalt og bærekraftig reiseliv er dermed lettere å realisere hos oss enn hos svært mange konkurrerende destinasjoner.

Våren 2017 lanserte regjeringen den første stortingsmeldingen om reiselivet på 17 år. Å få en egen reiselivsmelding har vært viktig for NHO Reiseliv. Med denne meldingen kan et samlet storting behandle og stimulere fremtiden til norsk reiseliv. Vi må ha gode rammebetingelser for å skape flere arbeidsplasser, økt verdiskaping og lønnsomhet i årene som kommer.

Tilbake til forsiden

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: