Online travel agents (OTA) og bookingselskaper

Hotellseng

Foto: Montag.

NHO Reiseliv mener at Online Travel Agents (OTA) praksis med laveste prisklausul må forbys, slik at hotellene står fritt til å tilby lavere priser direkte til gjesten.

Siste nytt om saken:

Dette mener NHO Reiseliv:

NHO Reiseliv er kjent med at norske konkurransemyndigheter har fulgt utviklingen av reguleringen (både på nasjonalt og EU-nivå) av dette markedet i Europa, og således kjenner til at andre lands konkurransemyndigheter har gjort flere grep opp mot disse aktørene. NHO Reiseliv forventer at norske konkurransemyndigheter også tar tak i disse utfordringene i Norge.

Online Travel Agents (heretter forkortet OTA) blir stadig mer populære, men skaper samtidig utfordringer for hotellbransjen. OTAer er også kjent som "plattformer", og eksempler på slike aktører er for eksempel booking.com, Hotels.com eller Expedia. Markedet har de siste tre årene sett et skifte fra direkte henvendelser til online salg. OTAene som kilde til hotellbookinger i det norske markedet øker jevnt, fra 2014 til 2015 økte andelen med 2 prosentpoeng til 19 % av solgte romdøgn (kilde: Horwath HTL Norge Norsk hotellnæring 2016). Det er grunn til å forvente at denne økningen av OTAenes markedsandel fortsetter.

NHO Reiseliv er gjennom HOTREC, tilknyttet en arbeidsgruppe om OTAer. Deltakelsen her gir NHO Reiseliv mulighet til å følge utviklingen av markedet og lovgivningen i Europa kontinuerlig. Andelen solgte romdøgn som er solgt via en OTA i Europa, er ifølge HOTRECs Hotel Distribution Study økt fra 19,3 prosent i 2013 til 22,3 prosent i 2015. I samme tidsperiode sank andelen direktehenvendelser til hotellet fra 59,4 prosent til 55,2 prosent. Hva gjelder selve OTA-markedet i Europa, er det tre store aktører som til sammen har en markedsandel på 92 prosent, og hvor den største aktøren av disse, Priceline Group (Booking.com), har en markedsandel på over 60 prosent.

OTAene er en god markedsføringskanal for noen, og kan utvide markedet og rekkevidden til produktet. Det er små hoteller med færre enn 50 rom som drar mest nytte av OTAene, mens store kjedehotell er mindre avhengig av disse. OTAene og deres påvirkning på de europeiske hotellmarkedets konkurransesituasjon har de siste årene vært gjenstand for mye debatt, både nasjonalt og på EU-nivå. Det er særlig OTAenes praksis med prisklausuler som er gjenstand for kritikk, og flere land har nå innført lover som regulerer OTAenes atferd.

Utfordringen med prisklausuler dreier seg om at OTAene krever lik (og lavest) pris på plattformen som på hotellets egne nettsider og skjulte auksjonsmodeller eller betalingsmodeller for hotellenes rangering på plattformen. Klausulene hindrer hotellet fra å tilby gjestene en lavere pris enn det som er avtalt med OTAen. Dette øker OTAens relevans for de besøkende, fordi de ikke kan få en lavere pris gjennom andre online operatører - selv om hotellet kunne redusere prisen på sine egne, eller andre, booking-plattformer. Tyskland, Frankrike, Italia, Tyrkia og Østerrike har alle vedtatt konkurranselovgivning som regulerer eller forbyr praksisen med prisklausuler. Flere land slår følge. I september 2017 vedtok Sveits også et slikt forbud. I vårt naboland Sverige har NHO Reiselivs søsterorganisasjon Visita gått til sak mot OTAene pga praksisen med prisklausuler, et søksmål NHO Reiseliv støtter. 

HOTREC har utarbeidet en oversikt over typer av konkurransehemmende praksis som OTAene praktiserer i Europa. Blant disse kan nevnes forsøk på å overta eller etterlikne et hotells internettdomene, digitale forsøk på å overta et merkenavn, falske rabatter på plattformen, urealistiske krav til hotellenes tilgjengelighet og forringelse av hotellenes attraktivitet på plattformen dersom plattformen mener at hotellet bryter avtalen. Det er også vanlig at OTAene krever at de skal ha full tilgang til å tilby hele hotellets ledige kapasitet på sin plattform. Dette har konsekvenser for hotellets fleksibilitet og evne til å tilpasse seg skiftende krav i markedet.

Markedsmakten til OTA-operatørene styrkes særlig gjennom følgende tre forhold:

1. Laveste prisklausuler i hotellavtaler

Disse klausulene hindrer hotellet fra å tilby gjestene en lavere pris enn det som er avtalt med OTAen. Dette øker OTAens relevans for de besøkende, fordi de ikke kan få en lavere pris gjennom andre online operatører - selv om hotellet kunne redusere prisen på sine egne, eller andre, booking-plattformer.

2. Kontroll på hvilke kriterier som brukes for å vekte hotell på plattformenes sider

Ved at OTAene selv, gjennom egne kriterier avgjør hotellenes rangering på nettstedet deres, kan de "belønne" de hotellene som genererer mer overskudd til plattformen ved å gi dem høyere rangering. Hoteller som aksepterer høyere provisjon, fleksible bestillingsvilkår eller å la OTAen bestille en høyere andel av rommene, kan dermed få høyere rangering enn hoteller som ikke er så føyelig.


3. Kontroll på søkemotorer som stadig skanner prisene på hotell på internett

Store aktører har aktivt kjøpt opp andre online nettsteder som driver med prissammenlikning, og kan således kontrollere at alle hoteller opprettholder laveste prisklausulene. Hvis et hotell som tilbyr en lavere pris, for eksempel på sin egen hjemmeside, vil dette være umiddelbart synlig for plattformen, som deretter kan iverksette gjengjeldestiltak.
Med en så klar dominans på bookingmarkedet, er det få hoteller som kan unnlate å signere avtaler med de store OTAene på OTAenes premisser. Hvis plattformene kan fortsette å bruke laveste prisklausul i hotellkontrakter vil dominansen øke ytterligere. Til syvende og sist risikerer hotellene å miste kontroll over sine egne priser og sin direkte kontakt med gjesten, bortsett fra det som skjer direkte i løpet av hotellopphold.

Dette mener NHO Reiseliv om bookingplattformer

NHO Reiseliv mener at om praksisen med laveste prisklausul forbys, vil dette gi hotellene muligheten til å i alle kanaler tilby lavere priser direkte til gjesten. Hotellet vil da stå fritt til å vurdere, basert på egne preferanser og markedssituasjon, hvilke booking-kanaler det ønsker å satse på. OTAene vil uavhengig av et slikt forbud fortsatt være en viktig bookingkanal, men samtidig bevares hotellenes frihet og kontroll over eget marked. Hvis ikke, er det en risiko for at hotellvirksomheten blir redusert til å en underleverandør av overnattingstjenester til OTAene.

NHO Reiseliv er kjent med at norske konkurransemyndigheter har fulgt utviklingen av reguleringen (både på nasjonalt og EU-nivå) av dette markedet i Europa, og således kjenner til at andre lands konkurransemyndigheter har gjort flere grep opp mot disse aktørene. NHO Reiseliv forventer at norske konkurransemyndigheter også tar tak i disse utfordringene i Norge.


Utdypende om utviklingen av lovgivning i Europa


EU – samarbeid med nasjonal konkurransemyndighet

I september 2015 startet et ett-åring overvåkningsprosjekt av OTAenes praksis i 10 ulike EU-land: Storbritannia, Belgia, Tsjekkia, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Irland, Italia, Nederland og Sverige. Prosjektet er et partnerskap mellom EU-kommisjonen og konkurransemyndighetene i de nevnte landene. Målet er å se på hvordan endringer i vilkår knyttet til prising av rom og andre utviklingstrekk har påvirket markedet.

Særlig skal det undersøkes om det at OTAene Expedia og Booking.com har fjernet bestevilkårs' klausuler i sine standardkontrakter med hoteller (fra juli 2015) har påvirket markedet. Første resultat av dette arbeidet forelå 7.april 2017. Gjennom en koordinert gjennomgang av 352 bookingsider og prissammenliknings-sider i hele EU i oktober 2016, fant myndighetene at prisene var ikke til å stole på hos 235 av nettsidene, altså to-tredjedeler av de undersøkte sidene.

Eksempelvis ble det lagt til fordyrende elementer mot slutten av bookingprosessen uten at kunden ble godt nok informert. Den promoterte prisen stemte heller ikke overens med hva som faktisk ble tilbudt kunden. EU-myndighetene har nå bedt de aktuelle nettsidene om å endre praksis slik at den er i tråd med EUs konkurranselovverk, som bl.a. krever full åpenhet om priser og gir pålegg om at tilbudene skal være tydelige allerede fra starten av bestillingsprosessen. Kommisjonen og medlemslandene vil fremover undersøke saken videre og diskutere videre oppfølging av disse og fremtidige funn.


Østerrike, Italia, Frankrike og Tyskland – lovtiltak mot prisklausuler

Frankrike vedtok å forby prisklausulene i juli 2015, Italia vedtok en liknende lov i oktober 2015,  og Tyskland vedtok liknende avgjørelser i 2015.

I november 2016 vedtok Østerrikes nasjonalforsamling tillegg til landets konkurranselovgivning og prislovgivning som forbød prisklausuler i kontrakter mellom OTAer og hotellvirksomheter. I Østerrike er det altså vedtatt dette er urettferdig praksis i markedet og dermed forbudt. Det er også forbudt for OTAer å forby overnattingssteder på sine egne distribusjonskanaler å tilby bedre tilbud til sine gjester enn på OTAen.

Andre land vurderer også forskjellige tiltak. NHO Reiseliv vil, sammen med sine samarbeidspartnere, følge den videre utviklingen i Europa tett.

Sverige – søksmål

NHO Reiselivs svenske søsterorganisasjon Visita saksøkte i oktober 2016 Booking.com for praksisen med klausuler som forbyr hoteller å ha lavere pris på sine egne hjemmesider. Visita mener klausulene er konkurransehemmende og rammer kundene siden prisen som følge av klausulene blir lavere. Utfallet av søksmålet er enda ikke klart. Provisjonen booking.com tar i Sverige ligger på mellom 15-20 %. NHO Reiseliv støtter Visitas beslutning om å gå til sak.

Tyrkia – vedtak om konkurransehemmende praksis og bøtelegging

I januar 2017 vedtok Tyrkias konkurransemyndighet at praksisen med prisklausuler må stoppe. I tillegg har myndighetene gitt Booking.com en bot på over 2,54 tyrkiske lire (over 650.000 USD) på grunn av selskapets "beste pris garanti". Konkurransemyndigheten har og tidligere bestemt at betingelsene for pris og kvoterater, samt betingelsene knyttet til "best price practices" som Booking.com har gjennomført med overnattingssteder, er hemmende for konkurransen.

I resten av Europa har de største aktørene, booking.com og Expedia uttalt at de skal endre praksisen med prisklausuler.


Viktige dokumenter

 

Se også:

#bookingselskap: Twitter
nhoreiseliv.no/ota

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva som er problemet. Oppgi gjerne e-post slik at vi kan kontakte deg tilbake:

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: