Foto: Brooke Lark, Unsplash.com.
Foto: Brooke Lark, Unsplash.com.

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

Innkjøpskjeden + Horecainnkjøp = smarte innkjøp

Gode etiske og bærekraftige miljøvalg

Publisert

Helle Kernen, Innkjøpsrådgiver i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden og Jorunn Isaksen, Daglig leder i Jonas B. Gundersen Porsgrunn.

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden har sitt eget bærekraftsfond hvor medlemmer kan søke om støtte til tiltak de gjennomfører i sin bedrift. En av de som nå har fått tildelt midler fra fondet er Jorunn Isaksen som driver Jonas B. Gundersen i Porsgrunn.

Det er 16 år siden Jorunn startet restauranten og de siste årene har hun blitt mer og mer bevisst og opptatt av å ta bærekraftige valg i sin bedrift.

Jorunn har gjort mange endringer og noen av disse er:

  • Kuttet scampi på menyen
  • Byttet fra Parmaskinke til Tind spekeskinke
  • Gikk igjennom alle varene på kjøkkenet og sjekket at de var fri for palmeolje
  • Byttet til Norsk ytrefilet
  • Gjennomførte tiltak for å redusere serviettbruk
  • Reduserte sugerørbruk og overgang til papir
  • Fikk timere på mye elektrisk utstyr
  • Satte krav til miljøvennlige renholdsprodukter

– Innkjøpskjedens fond bidrar til at medlemmer enklere kan gjøre gode etiske og bærekraftige miljøvalg! Det er ofte mer kostnader knyttet til å endre til et mer bærekraftig valg, men her kan man få midler til å gjennomføre endringene. Det er viktig å være bevisst ved nye innkjøp, ikke gå for den enkle, og kanskje rimelige løsningen, men heller tenke langsiktig. Da gjør bærekraftsfondet det enklere å ta disse valgene, ser Jorunn Isaksen.

Byttet hele kjøleanlegget

Etter hvert ble Jorunn også oppmerksom på problematikken med kjølegass i kompressorene til kjøl og frys. De fleste av f-gassene har et høyt globalt oppvarmingspotensial og defineres som sterke klimagasser som vil bidra til å øke drivhuseffekten og dermed øke global oppvarming. Det er derfor viktig å unngå at f-gasser lekker ut i atmosfæren.

– Det var et vanskelig valg å ta da jeg byttet hele kjøleanlegget. Vi stod midt i en pandemi med enorm usikker drift og fremtid. Jeg har gjennom hele pandemien likevel hatt tro på at nettopp reiselivet er det som skal bidra til enda flere arbeidsplasser i fremtiden, og at vi kan klare å levere bærekraftige produkter til våre gjester fra fjern og nær. Pandemien har gjort noe med hvordan vi tenker, og jeg tror gjestene kommer til å stille krav til bærekraftig reiseliv i fremtiden. De bedriftene som gjennom pandemien har klart å tenke fremover og ta bærekraftige valg, tror jeg kommer best ut av pandemien, sier Jorunn Isaksen.

Søk om tilskudd

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden ønsker å motivere våre medlemmer til å gjennomføre tiltak som bidrar til et mer bærekraftig norsk reiseliv.

I 2021 tar vi imot åpne søknader fra våre medlemmer, og første halvår delte vi ut midler til 3 søkere. Vi ønsker å videreføre muligheten til å søke med åpen søknad for 2.halvår, maks utbetaling for enheten som søker vil være kr. 30 000,-

Neste søknadsfrist er 31.desember.
Send en søknad til barekraftig@nhoreiseliv.no med begrunnelse for investering/innkjøp.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: