Foto: Brooke Lark, Unsplash.com.
Foto: Brooke Lark, Unsplash.com.

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

Innkjøpskjeden + Horecainnkjøp = smarte innkjøp

Slik kommer du i gang med arbeidet mot matsvinn

Nyhet, Medlemskap og fordeler, Innkjøp

Publisert

Tallerken med salat som er delt opp av en stiplet linje. Tekst i banner Hele verden skal halvere matsvinnet.

Vi må slutte å kjøpe, lage og forsyne oss med mer mat enn vi klarer å spise. Vårt mål er å kaste så lite som mulig. Vi oppfordrer alle i bransjen til å bidra i denne felles dugnaden om å kutte matsvinnet og jobbe med svinnreduserende tiltak.

For å understreke hvor viktig arbeidet med å redusere matsvinn er for matsikkerhet og bærekraftig matproduksjon, ble det i 2019 bestemt at problematikken skulle få en egen dag. Dermed er 29. september nå den Internasjonale dagen mot matsvinn. Behovet for dagen ble begrunnet med en økende verdensbefolkning og uforutsigbare klimaendringer, samt et behov for bærekraftig jordbruk og distribusjonskjeder.

Matsvinnet i Norge skal halveres innen 2030

Matsvinnet i Norge skal halveres innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål og målsetningen i "Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn". Matvett leder bransjesamarbeidet KuttMatsvinn2030 i serveringsbransjen, med målsetning om å redusere matsvinnet med 50 prosent ved utgangen av 2030 hos deltakende bedrifter. Prosjektet ble lansert i 2017 og etter fem år har virksomheter som representerer over 2000 serveringssteder, blitt med. NHO Reiseliv Innkjøpskjeden og andre sentrale aktører har gått sammen med Matvett om å lede arbeidet videre med "KuttMatsvinn Servering".

Verktøykasse

Prosjektet har skapt et viktig fundament for arbeidet i serveringsbransjen med tydelige definisjoner, indikatorer, system for måling og rapportering, verktøy for opplæring og kommunikasjon med gjester samt deling av beste-praksis i bransjen. Det har blitt utviklet gode veiledere for å kutte matsvinn i serveringsbransjen og hovedfokuset er å få serveringssteder til å iverksette systematisk måling av matsvinnet og jobbe med svinnreduserende tiltak. Her finner du gode eksempler på tiltak du kan gjør i din bedrift

Redusert matsvinn gir trippel gevinst

#205

Morten Karlsen, innkjøpsdirektør i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden.

Forebygging av matsvinn gir trippel gevinst. Økt lønnsomhet for bedriften, redusert belastning på klima, og et tryggere matfat for en økende befolkning. Til sammen oppnådde deltakerne i KuttMatsvinn2020 en matsvinnreduksjon på 15 prosent eller 390 tonn, noe som tilsvarer 24 millioner kroner og 1400 tonn CO2 ekv.

- Vi ønsker å motivere alle våre medlemmer innenfor hotell- og serveringsbransjen til å delta aktivt i arbeidet med å redusere matsvinn. Det øker bunnlinja, det reduserer CO2-utslipp og det skaper motiverte medarbeidere. Det nytter å samarbeide om viktige utfordringer som matsvinn er for både økonomi, klima og miljø og for samfunnet. Det er viktig å fortsette det gode arbeidet og investeringer som gjøres i dag for å heve ansattes kompetanse og bevissthet rundt matsvinn. Jeg håper alle i bransjen vil bidra i denne felles dugnaden, og ta gjerne kontakt med oss i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden for tips og råd til hvordan din bedrift kan bidra, sier dir.innkjøp og verving Morten Karlsen i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden.

Ti anbefalte matsvinntiltak for serveringsbransjen fremover

 1. Tenk helhetlig- sett klare mål, innfør gode rutiner for måling og tiltak og engasjer de ansatte
 2. Innfør få, men målrettede tiltak
 3. Respekter verdien av all mat- etterstreb riktig oppbevaring, gjenbruk og maks utnyttelse av råvarene. Ikke kast mat uten å bruke sansene først
 4. Tenk smart meny med færre retter, høy kvalitet og flere råvarer som passer sammen
 5. Tenk sesong og lokalt, etterspør ukurante barer med god kvalitet
 6. Få med gjesten på reisen, gjør det enkelt å velge riktig mengde og tilbehør
 7. Ikke vær redd for å gå tom så lenge du kan tilby gjestene et alternativ
 8. Vær stolt av arbeidet og resultatene dere oppnår og kommuniser dette til ansatte og gjester
 9. Ta initiativ til mer samarbeid i verdikjeden om produktutvikling, ordre/prognoser og opplæring
 10. Ta i bruk ny teknologi for å bedre oversikt over innkjøp, varelager og antall gjester. Bruk dataene til å forbedre bestillinger og minimere overproduksjon.

Hva får du som deltaker i Kuttmatsvinn servering?

• Felles verktøy for måling og rapportering
• Felles verktøy for opplæring av ansatte
• Felles grafisk profil og kommunikasjonsaktiviteter ut mot gjestene
• Fokus på inspirasjon og tiltak som bidrar i arbeidet
• Felles forum for erfaringsutveksling og inspirasjon

Vi vil gjerne ha med flere virksomheter i arbeidet.

Ta kontakt med Innkjøpsrådgiver i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden Helle Kernen på epost helle.kernen@nhoreiseliv.no og Matvett på epost info@matvett.no

Bærekraftsfond Innkjøpskjeden

Innkjøpskjeden gir støtte til tiltak som bidrar til et mer bærekraftig reiseliv.

 

Medlemsfordeler i Innkjøpskjeden

 • Partnerbonus
 • Netthandel
 • Bredt sortiment
 • Bærekraftige løsninger

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: