Foto: Brooke Lark, Unsplash.com.
Foto: Brooke Lark, Unsplash.com.

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

Innkjøpskjeden + Horecainnkjøp = smarte innkjøp

Slik kommer du i gang med arbeidet mot matsvinn

Publisert

Internasjonale dagen mot matsvinn logo med jordklode. Foto.

I anledning Den internasjonale dagen mot matsvinn 29. september, ønsker vi å oppfordre våre medlemmer til å bidra til å halvere matsvinnet i Norge innen 2030. En av de viktigste måtene å gjøre dette på er å måle matsvinnet. Vi tilbyr derfor alle som melder seg inn i 2023, 12 måneders gratis IK-mat system og FoodWaste modul fra vår samarbeidspartner eSmiley.

For å understreke hvor viktig arbeidet med å redusere matsvinn er for matsikkerhet og bærekraftig matproduksjon, ble det i 2019 bestemt at problematikken skulle få en egen dag. Dermed er 29. september nå den Internasjonale dagen mot matsvinn. Behovet for dagen ble begrunnet med en økende verdensbefolkning og uforutsigbare klimaendringer, samt et behov for bærekraftig jordbruk og distribusjonskjeder.

Som deltaker i KuttMatsvinn Servering får man verktøy for måling, rapportering og opplæring av ansatte. Brukopp-kalenderen er en del av den grafiske profilen man får tilgang til.

Matsvinnet i Norge skal halveres innen 2030

Matsvinnet i Norge skal halveres innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål og målsetningen i "Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn". Matvett leder bransjesamarbeidet KuttMatsvinn2030 i serveringsbransjen, med målsetning om å redusere matsvinnet med 50 prosent ved utgangen av 2030 hos deltakende bedrifter. NHO Reiseliv Innkjøpskjeden og andre sentrale aktører har gått sammen med Matvett om å lede arbeidet videre med "KuttMatsvinn Servering".

Verktøykasse

Prosjektet har skapt et viktig fundament for arbeidet i serveringsbransjen med tydelige definisjoner, indikatorer, system for måling og rapportering, verktøy for opplæring og kommunikasjon med gjester samt deling av beste-praksis i bransjen. Det har blitt utviklet gode veiledere for å kutte matsvinn i serveringsbransjen og hovedfokuset er å få serveringssteder til å iverksette systematisk måling av matsvinnet og jobbe med svinnreduserende tiltak. Her finner du gode eksempler på tiltak du kan gjør i din bedrift

Redusert matsvinn gir trippel gevinst

Morten Karlsen, innkjøpsdirektør i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden.

Forebygging av matsvinn gir trippel gevinst. Økt lønnsomhet for bedriften, redusert belastning på klima, og et tryggere matfat for en økende befolkning. Til sammen oppnådd deltakerne, som representerer over 2500 serveringssteder,  i KuttMatsvinn2020 en matsvinnreduksjon på 15 prosent eller 390 tonn, noe som tilsvarer 24 millioner kroner og 1400 tonn CO2 ekv.

- Vi ønsker å motivere alle våre medlemmer innenfor hotell- og serveringsbransjen til å delta aktivt i arbeidet med å redusere matsvinn. Det øker bunnlinja, det reduserer CO2-utslipp og det skaper motiverte medarbeidere. Det nytter å samarbeide om viktige utfordringer som matsvinn er for både økonomi, klima og miljø og for samfunnet. Det er viktig å fortsette det gode arbeidet og investeringer som gjøres i dag for å heve ansattes kompetanse og bevissthet rundt matsvinn. Jeg håper alle i bransjen vil bidra i denne felles dugnaden, og ta gjerne kontakt med oss i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden for tips og råd til hvordan din bedrift kan bidra, sier dir.innkjøp og verving, Morten Karlsen, i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden.

Få 12. måneders gratis måleverktøy

Kjøkkensjef Stuart Barber, til høyre i bildet. Foto: Hermetikken Vinbar

En av de viktigste måtene å redusere matsvinnet på, er å innføre systematisk måling av avfallet. Derfor gir NHO Reiseliv Innkjøpskjeden alle som melder seg inn i 2023, 12 måneders gratis IK-mat system og FoodWaste modul fra vår samarbeidspartner eSmiley.

FoodWaste er et digitalt verktøy for måling, registrering og forebygging av svinn. Verktøyet gir deg detaljerte rapporter og innsikt i hvor matsvinnet oppstår, på produkt-, råvare- og gjestenivå, og hva dere kan gjøre for å redusere det. 

Et av våre medlemmer som har benyttet seg av dette tilbudet er Hermetikken Vinbar i Stavanger. Kjøkkensjef, Stuart Barber, forteller hvordan det hjelper de å fokusere på matsvinn:

-Den hjelper meg å finne ut hvor mye og hvilken mat som kastes. Da blir jeg mer bevisst på hvilket avfall som kommer fra hvilke retter og produkter, og jeg kan  jobbe mer målbevisst for å redusere dette ved å bruke alle komponentene fra produktet. Det å bruke eSmileys produkter er veldig enkelt. 

Benytt deg av tilbudet 

Les mer eller kontakt din lokale distriktssjef i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden for mer informasjon om hvordan du kan sikre deg 12. mnd gratis bruk av eSmileys IK Mat system og FoodWaste modul fra eSmiley, og de vil sende deg de nødvendige avtalene for signering.

Ikke innmeldt i 2023? Søk midler for å redusere matsvinn gjennom vårt bærekraftsfond!

Et portrettbilde av en smilende kvinne i blå skjorte med logo "NHO REISELIV INNSJØPSJEDEN" på. Foto

Bærekraftsfond Innkjøpskjeden

Innkjøpskjeden gir støtte til tiltak som bidrar til et mer bærekraftig reiseliv.

 

Medlemsfordeler i Innkjøpskjeden

  • Partnerbonus
  • Netthandel
  • Bredt sortiment
  • Bærekraftige løsninger

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: