Klart for Norsk Opplevelseskonferanse i Svolvær

Publisert

Opplevelsesbransjen møtes i Svolvær for å lære nytt. Foto: CH - Visitnorway.com.

Tirsdag neste uke går Norsk Opplevelseskonferanse av stabelen i Svolvær i Lofoten. Årets tema er «morgendagens turisme».

Konferansen, som i år arrangeres for 11. gang, er den viktigste møteplassen for norske opplevelsesbedrifter. Til Svolvær kommer bedrifter fra hele Norge for å lære, få inspirasjon og knytte nettverk.

– Norsk Opplevelseskonferanse er en unik arena i Lofotens øyrike der opplevelsesbedrifter kan tilegne seg ny kunnskap og dele erfaringer gjennom mange tematiserte «workshops». Nytt i år er et kurs i internasjonal forretningsutvikling som jeg vil tro vil være nyttig for mange, sier Dagny Øren, bransjeansvarlig for opplevelsesbedriftene i NHO Reiseliv, som er medarrangør av konferansen.

«Morgendagens turisme»

Det kommer flere interessante foredragsholdere til Svolvær for å snakke om «morgendagens turisme». En av dem er Anne Skare Nielsen, som er en av Skandinavias ledende framtidsforskere. I Svolvær skal hun fortelle om hvilke trender som vil påvirke opplevelsesbedriftene i tiden som kommer.

En annen interessant foredragsholder er reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge. Hun kommer til konferansen for å fortelle om sin nye strategi «Hele Norge hele året» og hva strategien innebærer i praksis med tanke på verdiskaping, bærekraft, opplevelsesutvikling og nye samarbeidsformer.

Les mer om foredragsholderne på konferansen

Veikart for bærekraftig reiseliv

I sommer ga sentrale aktører i norsk reiseliv miljøvernministeren et veikart for et bærekraftig reiseliv. Det nye veikartet vil være et diskusjonstema under konferansen. Hva kan næringen og myndighetene gjøre for å få et grønnere og mer bærekraftig reiseliv?

– Myndigheter må vise handlekraft for å bidra til at reiselivet blir mer bærekraftig. Noe av det viktigste er at lokale myndigheter tilrettelegger for et økt antall besøkende, slik at lokalbefolkningen også ser verdien av reiselivet. På nasjonalt nivå må myndighetene fortsette å jobbe for reduksjon av utslipp innen transportsektoren, og samtidig sørge for at man ivaretar natur og- kulturverdier som gir norsk reiseliv et konkurransefortrinn.

Det sier Ole Michael Bjørndal, politisk rådgiver i NHO Reiseliv, som vil delta i debatten om veikartet. 

 – Samtidig vil jeg understreke viktigheten av forutsigbare rammebetingelser som gjør at bedriftene tør å satse på grønn omstilling, legger Bjørndal til.

Samarbeid

Norsk opplevelseskonferanse er et samarbeid mellom Innovative Opplevelser, Nordland fylkeskommune, Innovasjon Norge, NHO Reiseliv, NordNorsk Reiseliv, forskningsprogrammet Opplevelser i Nord og Adventure Travel Trade Association.

Konferansen finner sted på Thon Hotel Lofoten og i Lofoten Kulturhus.

Les mer om konferansen her

 
Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: