Hav med fjell i bakgrunnen

Vi tar samfunnsansvar

NHO Reiseliv er sterkt engasjert i samfunnet som vi og våre medlemmer er en del av. Les mer om våre tiltak for å sikre trygge, bærekraftige og inkluderende arbeidsplasser over hele landet nedenfor.

Et trygt uteliv

NHO Reiseliv jobber for et trygt og inkluderende restaurant- og uteliv uten fyll, vold og narkotika.

Et godt utelivstilbud er viktig for bolyst og trivsel. Utelivet er til for at folk skal kunne gå ut og kose seg, men dessverre er det ikke alle som opplever at det er trygt å ferdes på byen. Derfor jobber NHO Reiseliv og våre medlemsbedrifter målrettet for et trygt og inkluderende uteliv

Prinsipper og krav til bærekraftig forretningspraksis

NHO Reiselivs policy og prinsipper

NHO Reiseliv jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. 

Bærekraftig reiseliv

Vi jobber for at Norge skal være en bærekraftig destinasjon. Stikkord: Bærekraftige innkjøp, mindre matsvinn, nasjonale turstier og mye mer.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: