Hav med fjell i bakgrunnen

Vi tar samfunnsansvar

NHO Reiseliv er sterkt engasjert i samfunnet som vi og våre medlemmer er en del av. Les mer om våre tiltak for å sikre trygge, bærekraftige og inkluderende arbeidsplasser over hele landet nedenfor.

Et trygt uteliv

NHO Reiseliv jobber for et trygt og inkluderende restaurant- og uteliv uten fyll, vold og narkotika.

Et godt utelivstilbud er viktig for bolyst og trivsel. Utelivet er til for at folk skal kunne gå ut og kose seg, men dessverre er det ikke alle som opplever at det er trygt å ferdes på byen. Derfor jobber NHO Reiseliv og våre medlemsbedrifter målrettet for et trygt og inkluderende uteliv

Oslo voksenopplæring Helsfyr

NHO Reiseliv har, sammen med Oslo Voksenopplæring avdeling Helsfyr, satt i gang et prosjekt der voksne innvandrere kan ta fagbrev som kokk i løpet av en vanlig tidsramme på fire år.

Bærekraftig reiseliv

Vi jobber for at Norge skal være en bærekraftig destinasjon. Stikkord: Bærekraftige innkjøp, mindre matsvinn, nasjonale turstier og mye mer.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: