NHO Reiseliv

Innhold

Finn ansatt

Finn ansatt
47 ansatte funnet med valgt filtrering.

Kristin Krohn Devold

Administrerende direktør

Trine Knudsen-Dabbadie

Digital rådgiver

Kjersti Aastad

Politisk rådgiver

Les mer

Ivar Akerlie

Distriktssjef Innkjøpskjeden Oslo og Akershus

Jobber med: Ivar jobber med verving og oppfølging av medlemmene.

Les mer

Sålin Ardalan

Økonomi- og markedsrådgiver

Heike Kristine Bentsen

Advokat

Kjell Ola Berg

Advokat

Ole Michael Bjørndal

Næringspolitisk fagsjef

Alexandra Buan

Kategorisjef

Jobber med: Alexandra jobber som Kategorisjef for Non-Food og tjenester.

Les mer

Jarle Buseth

Bransjesjef camping

Vibeke Christiansen

PA for Adm. Dir / Administrasjonskoordinator

Jobber med: Vibeke er assistent for administrerende direktør, Kristin Krohn Devold, og styresekretær for styret i NHO Reiseliv.

Stian Eide

Regionsjef Innkjøpskjeden

Jobber med: Stian jobber som Regionsjef.

Les mer

Anna Ellingsen

Markeds- og kommunikasjonsrådgiver

Christoffer Eriksen

Distriktssjef Innkjøpskjeden Hordaland, Sogn og Fjordane

Jobber med: Christoffer jobber med verving og oppfølging av medlemmene.

Les mer

Mats Joachim Førsund

Business Controller

Jobber med: Mats jobber med alt det økonomiske rundt Innkjøpskjeden.

Les mer

Ingrid Gauden

Politisk rådgiver, kompetanse og rekruttering

Benedicte Granum

Netthandelskonsulent

Jobber med: Benedicte jobber med å bistå medlemmene i nettportalen, Horecainnkjøp.

Les mer

Merete Habberstad

Kommunikasjonsdirektør

Les mer

Tomas Holy

Distriktssjef Innkjøpskjeden Agder og omegn

Jobber med: Tomas jobber med verving og oppfølging av medlemmer.

Les mer

Heidi Ellefsen Ihlström

Innkjøpssjef

Jobber med: Heidi jobber med forhandlinger av leverandøravtaler.

Les mer

Marius Ingebrigtsen

Økonomi- og administrasjonssjef

Erlend-Andre Iversen

Distriktssjef Innkjøpskjeden Trøndelag, Møre og Romsdal

Morten Karlsen

Direktør Innkjøp og verving

Jobber med: Morten har ansvar for å lede og utvikle NHO Reiseliv Innkjøpskjeden.

Les mer

Magne P. Karoliussen

Distriktssjef Innkjøpskjeden Rogaland

Jobber med: Magne jobber med verving og oppfølging av medlemmene.

Helle Kernen

Innkjøpsrådgiver

Jobber med: Helle jobber med Innkjøpskjedens satsing innenfor bærekraftige innkjøp.

Les mer

Gøran Kimsaas

Distriktssjef Innkjøpskjeden Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard

Jobber med: Gøran jobber med verving og oppfølging av medlemmer.

Les mer

Elisabeth Kloster

Advokat

Christina Korodi

Kvalitetsleder

Jobber med: Christina har det operative ansvaret for grunndata i Innkjøpskjeden.

Les mer

Magne Kristensen

Direktør arbeidslivspolitikk

Jobber med: Magne leder juridisk avdeling i NHO Reiseliv og er forhandlingsleder i tariffoppgjør.

Marina Kvanvig

Salgs- og analyserådgiver

Jobber med: Marina jobber med koordinering av salg- og marked i Innkjøpskjeden.

Les mer

Jan-Henrik Larsen

Avdelingsleder camping

Jobber med: Jan-Henrik leder arbeidet med å fremme campingbransjen i Norge.

Les mer

Javvad Latif

Salgs- og markedssjef

Jobber med: Javvad jobber som Salgs- og Markedssjef.

Les mer

Gry Lippestad

PA Dir/Innkjøpskonsulent

Les mer

Kaja Lothe

Salgs- og analyserådgiver

Jobber med: Kaja jobber jobber med koordinering av salg- og marked i Innkjøpskjeden.

Les mer

Ann Elisabeth Lynum

Regionsjef Innkjøpskjeden

Jobber med: Ann jobber som Regionsjef for Nord, Midt, Innlandet, Vest og Sør Norge.

Les mer

Frank Asle Mathisen

Distriktssjef Innkjøpskjeden Innlandet

Mona Nordrum

Netthandelskonsulent

Jobber med: Mona jobber med å bistå medlemmene i nettportalen, Horecainnkjøp.

Les mer

Marit Norheim

Distriktssjef Innkjøpskjeden Oslo og Akershus

Jobber med: Marit jobber med verving og oppfølging av medlemmene.

Les mer

Linn Berg Ousdal

Bransjekoordinator

Karina Solli

Advokatfullmektig

Thor Steinhovden

Senior kommunikasjonsrådgiver

Truls Sørensen

Distriktssjef Innkjøpskjeden Buskerud, Vestfold og Telemark

Jobber med: Truls jobber med verving og oppfølging av medlemmene.

Ida Bakken Tønder

Kommunikasjonssjef

Veronika Vian

Avdelingssjef medlemsservice

Dagny Øren

Bransjesjef

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: