NHO Reiseliv

Innhold

Finn ansatt

Finn ansatt
39 ansatte funnet med valgt filtrering.

Kristin Krohn Devold

Administrerende direktør

Helle Andresen

Konsulent Netthandel

Heike Kristine Bentsen

Advokat

Kjell Ola Berg

Advokat

Ole Michael Bjørndal

Politisk rådgiver

Alexandra Buan

Innkjøpskonsulent (i permisjon)

Øystein Eian

Senior kommunikasjonsrådgiver

Les mer

Stian Eide

Distriktssjef Innkjøpskjeden Oslo, Østfold og Akershus

Heidi Ellefsen Ihlström

Innkjøpssjef (i permisjon)

Mats Joachim Førsund

Innkjøpscontroller

Ingjerd Sælid Gilhus

Fagsjef næringspolitikk

Les mer

Benedicte Granum

Innkjøpskonsulent netthandel

Trude B. Gundersen

Distriktssjef Innkjøpskjeden Buskerud, Vestfold og Telemark (i permisjon)

Merete Habberstad

Kommunikasjonsdirektør

Les mer

Jostein Hansen

Direktør arbeidslivspolitikk

Arne Hatløy

Distriktssjef Innkjøpskjeden Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder

Marius Ingebrigtsen

Økonomi- og administrasjonssjef

Morten Karlsen

Innkjøpsdirektør

Jobber med: Morten leder NHO Reiselivs innkjøpskjede.

Les mer

Gøran Kimsaas

Distriktssjef Innkjøpskjeden Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard

Elisabeth Kloster

Advokat

Christina Korodi

Markedskoordinator

Magne Kristensen

Advokat

Jan-Henrik Larsen

Avdelingsleder camping

Javvad Latif

Nasjonal salgsleder

Morten Laupstad

Distriktssjef Innkjøpskjeden Buskerud, Vestfold og Telemark

Yvonne Lie

PA for Admin.Dir/Koordinator

Jobber med: Yvonne er assistent for administrerende direktør, Kristin Krohn Devold, og styresekretær for styret i NHO Reiseliv.

Les mer

Gry Lippestad

Innkjøpskonsulent

Kaja Lothe

Salgskoordinator

Christin Oldebråten

Ansvarlig digitale kanaler

Les mer

Håvard A. Rendal

Distriktssjef Innkjøpskjeden Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag

Lars-Christian Simonsen

Senior Business Controller

Joakim Skuggen

Distriktssjef Innkjøpskjeden Hordaland, Sogn og Fjordane

Lise Stensrud

Koordinator

Evy Sunde

Distriktssjef Innkjøpskjeden Hedmark og Oppland

Ida Bakken Tønder

Senior kommunikasjonsrådgiver

Les mer

Hilde Veum

Kommunikasjonsrådgiver

Les mer

Veronika Vian

Avdelingssjef medlemsservice

Dagny Øren

Bransjesjef