NHO Reiseliv

Innhold

Finn ansatt

Finn ansatt
44 ansatte funnet med valgt filtrering.

Kristin Krohn Devold

Administrerende direktør

Trine Knudsen-Dabbadie

Digital rådgiver

Kjersti Aastad

Politisk rådgiver

Les mer

Ivar Akerlie

Distriktssjef Innkjøpskjeden Oslo og Akershus

Jobber med: Ivar jobber med verving og oppfølging av medlemmene.

Les mer

Sålin Ardalan

Økonomi- og markedsrådgiver

Heike Kristine Bentsen

Advokat

Kjell Ola Berg

Advokat

Ole Michael Bjørndal

Næringspolitisk fagsjef

Alexandra Buan

Kategorisjef

Jobber med: Alexandra jobber som Kategorisjef for Non-Food og tjenester.

Les mer

Jarle Buseth

Bransjesjef camping

Vibeke Christiansen

PA for Adm. Dir / Administrasjonskoordinator

Jobber med: Vibeke er assistent for administrerende direktør, Kristin Krohn Devold, og styresekretær for styret i NHO Reiseliv.

Stian Eide

Regionsjef Innkjøpskjeden

Jobber med: Stian jobber som Regionsjef.

Les mer

Anna Ellingsen

Markeds- og kommunikasjonsrådgiver

Christoffer Eriksen

Distriktssjef Innkjøpskjeden Hordaland, Sogn og Fjordane

Jobber med: Christoffer jobber med verving og oppfølging av medlemmene.

Les mer

Mats Joachim Førsund

Business Controller

Jobber med: Mats jobber med alt det økonomiske rundt Innkjøpskjeden.

Les mer

Ingrid Gauden

Politisk rådgiver, kompetanse og rekruttering

Benedicte Granum

Netthandelskonsulent

Jobber med: Benedicte jobber med å bistå medlemmene i nettportalen, Horecainnkjøp.

Les mer

Merete Habberstad

Kommunikasjonsdirektør

Les mer

Tomas Holy

Distriktssjef Innkjøpskjeden Agder og omegn

Jobber med: Tomas jobber med verving og oppfølging av medlemmer.

Les mer

Heidi Ellefsen Ihlström

Innkjøpssjef

Jobber med: Heidi jobber med forhandlinger av leverandøravtaler.

Les mer

Marius Ingebrigtsen

Økonomi- og administrasjonssjef

Erlend-Andre Iversen

Distriktssjef Innkjøpskjeden Trøndelag, Møre og Romsdal

Morten Karlsen

Direktør Innkjøp og verving

Jobber med: Morten har ansvar for å lede og utvikle NHO Reiseliv Innkjøpskjeden.

Les mer

Magne P. Karoliussen

Distriktssjef Innkjøpskjeden Rogaland

Jobber med: Magne jobber med verving og oppfølging av medlemmene.

Helle Kernen

Innkjøpsrådgiver

Jobber med: Helle jobber med Innkjøpskjedens satsing innenfor bærekraftige innkjøp.

Les mer

Elisabeth Kloster

Advokat

Christina Korodi

Kvalitetsleder

Jobber med: Christina har det operative ansvaret for grunndata i Innkjøpskjeden.

Les mer

Magne Kristensen

Direktør arbeidslivspolitikk

Jobber med: Magne leder juridisk avdeling i NHO Reiseliv og er forhandlingsleder i tariffoppgjør.

Marina Kvanvig

Salgs- og analyserådgiver

Jobber med: Marina jobber med koordinering av salg- og marked i Innkjøpskjeden.

Les mer

Jan-Henrik Larsen

Avdelingsleder camping

Jobber med: Jan-Henrik leder arbeidet med å fremme campingbransjen i Norge.

Les mer

Javvad Latif

Salgs- og markedssjef

Jobber med: Javvad jobber som Salgs- og Markedssjef.

Les mer

Gry Lippestad

PA Dir/Innkjøpskonsulent

Les mer

Kaja Lothe

Salgs- og analyserådgiver

Jobber med: Kaja jobber jobber med koordinering av salg- og marked i Innkjøpskjeden.

Les mer

Ann Elisabeth Lynum

Regionsjef Innkjøpskjeden

Jobber med: Ann jobber som Regionsjef for Nord, Midt, Innlandet, Vest og Sør Norge.

Les mer

Frank Asle Mathisen

Distriktssjef Innkjøpskjeden Innlandet

Mona Nordrum

Netthandelskonsulent

Jobber med: Mona jobber med å bistå medlemmene i nettportalen, Horecainnkjøp.

Les mer

Marit Norheim

Distriktssjef Innkjøpskjeden Oslo og Akershus

Jobber med: Marit jobber med verving og oppfølging av medlemmene.

Les mer

Karina Solli

Advokatfullmektig

Thor Steinhovden

Senior kommunikasjonsrådgiver

Truls Sørensen

Distriktssjef Innkjøpskjeden Buskerud, Vestfold og Telemark

Jobber med: Truls jobber med verving og oppfølging av medlemmene.

Ida Bakken Tønder

Kommunikasjonssjef

Veronika Vian

Avdelingssjef medlemsservice

Dagny Øren

Bransjesjef

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: