Partene enige i lønnsoppgjøret 2022

Publisert

Fellesforbundet og NHO Reiseliv, og Parat og NHO Reiseliv, kom i mål med meklingen for hotell- og restaurantnæringen, etter 15 timers mekling på overtid.  Dette innebærer at den varslede streiken fra søndag morgen 24. april ikke blir iverksatt.

Direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv, Magne Kristensen.  Foto: Per Sollerman.

Resultatet av meklingen innebærer bl.a. et generelt tillegg på kr 4,- til alle og en justering av minstelønnssatsene med et garantitillegg, i tillegg til en ytterligere økning av minstelønnssatsene fra 4 års praksis i bransjen. 

Det har vært en svært krevende mekling og det ble et dyrt oppgjør. Arbeidsgiverne har strukket seg langt for å finne en løsning og unngå streik. Vi er likevel tilfredse med å unngå konflikt, da mange reiselivsbedrifter fortsatt er i en vanskelig økonomisk situasjon etter to år med pandemi, sier forhandlingsleder og direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv, Magne Kristensen.   

Forslaget blir av begge parter sendt ut til avstemning med svarfrist til Riksmekler 20.05.2022 kl. 12.00. NHO Reiseliv sine tariffbundne bedrifter vil få tilsendt nærmere informasjon om avstemningen. 

Det er viktig at bedriftene ikke tar ned permitteringsvarslene som er gitt/oppslått i tilfelle konflikt, men at disse opprettholdes inntil oppgjøret er endelig vedtatt. 

 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: