Fellesforbundet vil allmenngjøre Riksavtalen

Publisert

Illustrasjonsfoto: Søren Dam Thomsen.

Fellesforbundet, som organiserer medarbeidere i hotell- og restaurantbransjen, ber LO om å jobbe for å allmenngjøre minstelønnsbestemmelsene i Riksavtalen.

Det melder Fellesforbundet på sine nettsider.

Allmenngjøring av Riksavtalen innebærer å forskriftsfeste at minstelønnssatsene skal gjelde for alle arbeidstakere innenfor overnattingsvirksomhet, serveringsvirksomhet, cateringvirksomhet og lignende.

Fellesforbundet ber nå LO om å begjære allmenngjøring overfor Tariffnemnda, som er et uavhengig forvaltningsorgan.

Tariffnemnda tar stilling til om kravene til allmenngjøring er oppfylt. Nemnda vil deretter sende et eventuelt utkast til forskrift på høring.

– Vi tar ønsket til etterretning, og vil behandle det i våre styrende organer, sier Jostein Hansen, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: