Generell minstelønn innføres for alle ansatte innen overnatting, servering og catering fra 1. januar 2018

Publisert

Illustrasjonsfoto: Per Sollerman.

Tariffnemnda vedtok delvis allmenngjøring av Riksavtalens minstelønnssatser. Dermed innføres generell minstelønn for alle ansatte innenfor overnatting, servering og catering.

Allmenngjøring innebærer at lønns- og arbeidsvilkår etter tariffavtalen gjøres gjeldende for alle som jobber i bransjen, også uorganiserte. Selve allmenngjøringen skjer gjennom fastsettelse av en forskrift som er besluttet av den uavhengige Tariffnemnda.

I tillegg skal satsene for fratrekk i bruttolønn for innkvartering i bedriften omfattes av forskriften. 

Forskriften vil  ikke omfatte tariffavtalens øvrige minstelønnssatser, overtidstillegg, helge-, kvelds- eller nattillegg. Forskriften vil heller ikke omfatte Riksavtalens regulering av arbeidstid. Arbeidstid og overtid skal dermed følge arbeidsmiljølovens regler.

Begjæring om allmenngjøring av Riksavtalen ble fremmet av LO i mai 2017. Tariffnemnda sendte utkast til forskrift på høring 27. juni. NHO Reiseliv gikk i sitt høringssvar imot forslaget.

 
Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: