Generell minstelønn innføres for alle ansatte innen overnatting, servering og catering fra 1. januar 2018

Publisert

Illustrasjonsfoto: Per Sollerman.

Tariffnemnda vedtok fredag delvis allmenngjøring av Riksavtalens minstelønnssatser. Dermed innføres generell minstelønn for alle ansatte innenfor overnatting, servering og catering.

Allmenngjøring innebærer at lønns- og arbeidsvilkår etter tariffavtalen gjøres gjeldende for alle som jobber i bransjen, også uorganiserte. Selve allmenngjøringen skjer gjennom fastsettelse av en forskrift som er besluttet av den uavhengige Tariffnemnda.

Dette betyr allmenngjøring

  • Allmenngjøring av en tariffavtale innebærer at alle som arbeider i en bedrift som omfattes av tariffavtalens virkeområde, enten de er organiserte eller uorganiserte, minimum har krav på de lønns- og arbeidsvilkår fra tariffavtalen som er allmenngjort.
  • Hovedformålet med ordningen er å hindre at utenlandske arbeidstakere får uakseptable lønns- og arbeidsvilkår, såkalt sosial dumping.
  • Selve allmenngjøringen skjer gjennom fastsettelse av en forskrift.
  • Forskriften fastsettes av Tariffnemnda, som er en uavhengig nemnd.
  • Nemnda er satt sammen av tre nøytrale medlemmer, samt en representant fra LO og en fra NHO.

Etter det NHO Reiseliv erfarer, blir følgende satser gjort gjeldende fra 1. januar 2018:

  • Minstelønnssatsen for ansatte over 20 år - 157,18 kroner per time
  • Ungdomssats for ansatte over 16 år - 102,18 kroner per time
  • Ungdomssats for ansatte over 17 år - 111,68 kroner per time
  • Ungdomssats for ansatte over 18 år - 125,94 kroner per time

I tillegg skal satsene for fratrekk i bruttolønn for innkvartering i bedriften omfattes av forskriften. For enkeltrom er satsen 531,55 kroner per måned og for dobbeltrom 345,73 kroner per måned.   

Forskriften vil  ikke omfatte tariffavtalens øvrige minstelønnssatser, overtidstillegg, helge-, kvelds- eller nattillegg. Forskriften vil heller ikke omfatte Riksavtalens regulering av arbeidstid. Arbeidstid og overtid skal dermed følge arbeidsmiljølovens regler.

Begjæring om allmenngjøring av Riksavtalen ble fremmet av LO i mai i år. Tariffnemnda sendte utkast til forskrift på høring 27. juni. NHO Reiseliv gikk i sitt høringssvar imot forslaget.

 

Veileder til minstelønnssatser

Hvilke arbeidstakere omfattes av de nye reglene? Hvem har gjennomføringsansvar? NHO Reiselivs veileder til de nye minstelønnssatsene gir deg svar.

 
Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: